filmografia filmografia

Skarbiec

Rok powstania: 1991

produkcja:
Redakcja Reportaży i Filmów Dokumentalnych PR i TVP


realizacja:
Smolińska Lucyna

zdjęcia:
Dobrowolski W., Majkowski F., Trzciński L.Dane techniczne: taśma: kolor, 16 mm - 338 m

Kopia: Archiwum TVP - sygnatura: P7294, F778, F779

Źródło informacji: Archiwum TVP - Rekord: 99743Telewizyjny Magazyn Historyczno-Kulturalny. W programie poruszono następujące tematy:

- felieton zrealizowany w 161. rocznicę powstania listopadowego, m.in. teksty Maurycego Mochnackiego o powstaniu listopadowym; ryciny i obrazy batalistyczne nawiazujące do najważniejszych walk i wydarzeń powstania; tekst Maurycego Mochnackiego napisany po upadku powstania w interpretacji Jerzego Treli; fragmenty obrazu batalistycznego;

- felieton W kraju mało znany... w stulecie śmierci Teofila Kwiatkowskiego, artysty malarza, uczestnika powstania listopadowego, przygotowała Wisława Karłowska, m.in. siedziba Towarzystwa Chopinowskiego w Warszawie, plakat zapowiadający wystawę prac Kwiatkowskiego, wielkiego miłośnika muzyki Chopina; ekspozycja: fot. T. Kwiatkowskiego, absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych - ryciny i obrazy z powstania listopadowego, rysunki sztandarów powstańczych, obrazy, akwarele namalowane na emigracji w Paryżu (po 1832 r.), sceny alegoryczne nawiazujące do powstania, krajobrazy Prowansji i sylwetki mieszkańców tych okolic (olej i akwarele), obraz "Syreny", pejzażu Burgundii, portrety, m. in. Mickiewicza, Lenartowicza, Chopina, ryciny z salonu Chopina, obrazy olejne przedstawiające ostatnie dni Chopina i wizerunki jego głowy (akwarele) wykonane tuż po śmierci kompozytora, obraz olejny Polonez Chopina; bilet wizytowy z wykonanym przez Kwiatkowskiego z wizerunkiem księcia Adama Czartoryskiego, wizerunki członków rodziny Czartoryskich z tzw. albumu goluchowskiego Izabeli Działyńskiej (rysunki i akwarele); malarstwo Teofila Kwiatkowskiego, martwe natury i pejzaże.

- Pieśni powstania listopadowego: fragment filmu Powstanie listopadowe w reż. L. Smolinskiej i M. Sroki.

- Królikarnia, przygotowała Halina Dębicka: Królikarnia i jej otoczenie, ryciny Królikarni z różnych lat i portrety jej kolejnych właścicieli; fot. pałacyku po pożarze i zniszczeniach wojennych, fot. z okresu odbudowy; wyroby rzemiosła artystycznego i srebra warszawskiego z XVIII i XIX w., eksponowane w Królikarni (ze zbiorów Muzeum Narodowego); otoczenie Królikarni - zniszczony budynek kuchni, odrestaurowany pałacyk, park.

- Pieśni powstania listopadowego: las, powstańcy śpiewają pieśń przy ognisku.

- Spuścizna zapomnianego historyka, felieton o Walerym Przyborowskim, przygotowała Aleksandra Jarosz: fotografie Walerego Przyborowskiego, publicysty, historyka i pisarza (1845-1913), jego powieści historyczne, prace publicystyczne i historyczne, fotografie; tomy wycinków prasowych poświęconych Warszawie, jej kulturze, architekturze i życiu codziennemu, zw. Tekami Przyborowskiego, przekazane w 1948 r. Państwowemu Archiwum Miasta st. Warszawy (wycinki, zdjęcia, ryciny, odręczne notatki Przyborowskiego, rysunki i teksty o różnorodnej tematyce, ukazujące niezwykłe wydarzenia i życie codzienne).

- Kolekcja rzeźb Xsawerego Dunikowskiego: fot. artysty, rzeźby, m.in. głowy wawelskie i kobiety brzemienne.