KOMPOZYCJE kompozycje

Nokturn Es-dur incypit

Gatunek: Nokturn

Tonacja: Es-dur

Opus lub numer Wydania Narodowego: op. 55 nr 2

Data powstania: 1843

Wg Paderewskiego: VII/16

Wg Turło: 123

Obsada: fortepian

Utwór dedykowany:

Jane Wilhelmina Stirling

 

Muzykę drugiego z nokturnów tworzących opus 55 nazwano „zapisaną improwizacją”. Chopin rozsnuwa tu swoje głośne myślenie, wyrażone dźwiękami. Choć może raczej dumanie, mające swój początek, lecz jak gdyby nie znajdujące końca, zapowiadające wagnerowskie snucie niekończących się melodii. Narracja toczy się w tempie wolnym i powstrzymywanym (lento sostenuto), w metrum najbardziej długooddechowym z możliwych: na 12/8. Melodia płynie samotnie na tle niezwyczajnie rozległego akompaniamentu. Choć ta samotność bywa co chwila przerywana przez głos wtóru, dopowiadającego (kontrapunktycznym, schromatyzowanym cieniem) głos górny – krystalicznie jasny i wzniosły.

Nokturn Es–dur op. 55 został skomponowany w kształcie odrębnym, nieznanym innym nokturnom. Miejsce kontrastu (między poszczególnymi częściami) zajmuje w nim nieustanne falowanie melodycznej narracji: między piano a forte, między wezbraniem uczuć a ich uciszeniem. Można nawet nie zauważyć, iż muzyka drugiej fazy tego dwufazowego utworu wprawdzie na sposób wariacyjny, jednak powtarza muzykę fazy pierwszej.

Muzyka nokturnów, ów świat, w kręgu którego powstawała, fascynowała ze szczególną siłą i bezpośredniością. Stawała się „miłością od pierwszego wejrzenia”. Jeden z pierwszych biografów Chopina, krytyk paryski Hippolit Barbedette, dał wyraz temu przeświadczeniu w sposób może nawet wywołujący zadziwienie: „Nokturny Chopina – pisał w swoim studium o kompozytorze z roku 1861 – stanowią może największy tytuł jego sławy, są dziełami jego najbardziej doskonałymi”. Za takie je w Paryżu w połowie wieku dziewiętnastego uważano. Barbedette motywował przyczyny sukcesu: „Ta wyniosłość myśli, czystość formy i prawie zawsze to znamię marzycielskiej melancholii...”

Autor: Mieczysław Tomaszewski
Cykl audycji "Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie"
Polskie Radio II


 
Opus

The Real Chopin »

Dang Thai Son

Nokturn Es-dur op. 55 nr 2
 
Galeria »
 
mini