KOMPOZYCJE kompozycje

 

Wkrótce potem  sięga Chopin po następne teksty ze zbioru Witwickiego. Pierwszym z nich wydaje się być tekst zatytułowany Wojak, zaczynający się od słów: Rży mój gniady, ziemię grzebie, puśćcie, czas już, czas. Być może pieśń powstała jeszcze nawet w Warszawie, w gorącej i niespokojnej atmosferze przedpowstaniowej. Z pewnością natomiast wiemy, że rękopis Wojaka – przesłany do Warszawy siostrze, Ludwice – posiada metrykę: „Wiedeń, 21 czerwca 1831”. Listy z Wiednia świadczą, że Chopin żył powstaniem, w którym nie dane mu było brać udziału, śledził każdy jego ruch, przeżywał każde zwycięstwo czy klęskę.

Pieśń o wojaku ruszającym do walki przynosi syntezę pieśni balladowej, toczącej się w balladowym rytmie na 6/8, obdarzonej efektami ilustracyjnymi, z pieśnią bojową, powstańczą. Porywa spontanicznością i jednością wyrazu. Tekst Witwickiego opisuje wydarzenie jednostkowe. Muzyka Chopina nadała pieśni charakter powszechnego apelu. Pieśń Wojak stała się od razu pieśnią powszechnie w kraju śpiewaną, rozpowszechnioną przez odpisy i dzikie wydania.

Autor: Mieczysław Tomaszewski
Cykl audycji "Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie"
Polskie Radio II


 
Opus

The Real Chopin »

Mariusz Kwiecień, Nelson Goerner

Wojak, słowa S. Witwicki [op. 74 nr 10]
 
Galeria »
 
mini mini