KOMPOZYCJE kompozycje

 

Pieśń, a właściwie piosnka Poseł jest dumką, ale o rodowodzie krakowskim, nie zaś ukraińskim. Rytmy krakowiaka – zniwelowane przez ton elegijny smutnej popowstaniowej opowieści - jedynie od czasu do czasu dają o sobie znać. Chopin kazał piosnkę tę śpiewać „Z chłopska, ale nie wesoło”. Jej tonacja – wprawdzie majorowa (D–dur) - została dobarwiona kwartą lidyjską i molową sekstą. Redukcja środków jest w niej znaczna. Nie prymitywizm, a prostota przemawia poprzez te uporczywie wracające zwroty rytmiczne i frazy nostalgicznej melodii, swoiste pytania bez odpowiedzi.

Autor: Mieczysław Tomaszewski
Cykl audycji "Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie"
Polskie Radio II


 
Opus

The Real Chopin »

Aleksandra Kurzak, Nelson Goerner

Poseł, słowa S. Witwicki [op. 74 nr 7]
 
Galeria »
 
mini