KOMPOZYCJE kompozycje

 

W dedykowanym Delfinie Potockiej Walcu Des–dur wrócił Chopin stylem, a może i wspomnieniem, do wczesnych lat trzydziestych – do stylu brillant. W tym późnym wydaniu jednak ów styl – błyskotliwy i pusty – nabrał cech nowych i odmiennych. Po pierwsze – przez obcą zupełnie swemu pierwowzorowi zwięzłość wypowiedzi, niesprzeczną z jej ulotnością. Po drugie – przez nieco melancholijną czułość, z jaką wyrażone zostało trio walca, wyraźne echo analogicznych partii z walców z lat trzydziestych. Lecz koda Walca Des–dur przez swą lapidarność zrywa z praktyką brillant i jak u Heinego – przyjmuje postać pointy.

Dobrze poinformowany Stanisław hrabia Tarnowski puścił w obieg anegdotę, według której Walc Des–dur miałby stanowić swoiste odbicie owej zewnętrznej, światowej strony postaci Delfiny Potockiej.

Autor: Mieczysław Tomaszewski
Cykl audycji "Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie"
Polskie Radio II


 
Opus

The Real Chopin »

Tatiana Shebanova

Walc Des-dur op. 64 nr 1
 
Galeria »
 
mini mini