KOMPOZYCJE kompozycje

Mazurek cis-moll incypit

Gatunek: Mazurek

Tonacja: cis-moll

Opus lub numer Wydania Narodowego: op. 41 nr 4

Data powstania: 1838-1839

Wg Paderewskiego: X/29

Wg Turło: 79

Obsada: fortepian

Utwór dedykowany:

Stefan Witwicki

Źródła rękopiśmienne:

Mazurki op. 41; Autograf edycyjny

 

Cztery Mazurki opus 41, otwarte Mazurkiem e–moll, skomponowanym zimą na Majorce, zamknięte Mazurkiem cis–moll, skomponowanym podczas pierwszego lata w Nohant – wydał Chopin w roku 1840 i zadedykował Stefanowi Witwickiemu. W edycji paryskiej zbiór zamyka Mazurek cis–moll, który w lipskiej edycji (i w tych edycjach, które z edycji lipskiej pochodzą) stoi na miejscu pierwszym.

Należy on do rzędu tych najpiękniejszych, skomponowanych na kształt miniaturowego choreicznego poematu. Zaczyna się jakby z niczego i tak się też kończy. Stephen Heller zauważył: „Co u innych było wykwintną ozdobą, u niego było kwiatem barwnym; co u innych techniczną biegłością – u niego przypominało lot jaskółki”. Takim „lotem jaskółki” Chopin Mazurka cis–moll otwiera. Dopiero w taktach następnych melodia otrzymuje należny jej akompaniament, by w taktach dalszych zabrzmieć w tonacji jasnej i rozwinąć się ku swojej pełni. Lecz dopiero nowy temat, dopełniający, pozwala się fortepianowi roztańczyć i rozśpiewać.

To co następuje, to oprowadzanie słuchacza po pejzażach dźwiękowych coraz to nowych. Oto temat ściszony, chciałoby się rzec: intymny; ale i on za moment urośnie w górę i w siłę i rozkołysze się kujawiakowo. Tuż za nim podąża temat dźwięczący rytmami i intonacjami mazura, dalej zaś moment zadumy, tak u Chopina typowy dla miejsc, w których ma powrócić do głosu temat inicjalny. Na koniec to, co w mazurku (jako choreicznym poemacie) musiało nastąpić: kulminacja, a po niej: epilog. Kulminacja przynosi niemal zachłyśnięcie się mazurowym brzmieniem i rytmem. Epilog sprowadza muzykę mazurka do ciszy, z której wyszła.

Autor: Mieczysław Tomaszewski
Cykl audycji "Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie"
Polskie Radio II


 
Opus

The Real Chopin »

Ewa Pobłocka

Mazurek cis-moll op. 41 nr 4
 
Galeria »
 
mini