Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Woprosy fortepiannogo ispołnitielstwa. 8. (Pod redakcją)

Data wydania: 1973

Miejsce wydania: Moskwa

Szczegóły


XXVIII Festiwal Chopinowski, Duszniki-Zdrój 23.-26.08.1973 (Pod redakcją)

Data wydania: 1973

Miejsce wydania: Wrocław

Szczegóły


Historische und systematische Musikwissenschaft. Ausgewählte Aufsätze (Pod redakcją)

Data wydania: 1972

Miejsce wydania: Tutzing

Szczegóły


Jaka jesteś Warszawo? (Pod redakcją)

Data wydania: 1972

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Keyboard music (Pod redakcją)

Redaktor: Matthews Denis

Data wydania: 1972

Miejsce wydania: New York

Szczegóły


Konzertbuch Orchestermusik [1:] A-F (Pod redakcją)

Redaktor: Schaefer Hansjürgen

Data wydania: 1972

Miejsce wydania: Leipzig

Szczegóły


The problems of musical form, II (Pod redakcją)

Redaktor: Protopopov Vladimir

Data wydania: 1972

Miejsce wydania: Moskva

Szczegóły


Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Działalność w latach 1969-1971. [Sprawozdanie Zarządu] (Pod redakcją)

Data wydania: 1972

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Woprosy muzykalnej formy (Pod redakcją)

Data wydania: 1972

Miejsce wydania: Moskwa

Szczegóły


XXVII Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Duszniki, 5.08.-11.08.1972r. (Pod redakcją)

Redaktor: Raczkiewicz Witalis

Data wydania: 1972

Miejsce wydania: Wrocław

Szczegóły


Beethoven-Symposion. Wien 1970 (Pod redakcją)

Data wydania: 1971

Miejsce wydania: Wien

Szczegóły


Chopin as we hear him (Pod redakcją)

Redaktor: Hentova Sofija

Data wydania: 1971

Miejsce wydania: Moskva

Szczegóły


Dzieła wszystkie. T. 6. cz. 1. (Pod redakcją)

Autor: Norwid Cyprian

Data wydania: 1971

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Issliedowanija o Szopenie (Pod redakcją)

Autor: Mazel Lew Abramowicz

Data wydania: 1971

Miejsce wydania: Moskwa

Szczegóły


Katalog zbiorów. Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Dz. III: Fonoteka: 3: ikonografia Fryderyka Chopina i jego epoki (Pod redakcją)

Data wydania: 1971

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Katalog zbiorów. Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Dz. I: Muzeum. 3: rękopisy, druki, grafika, fotografie (Pod redakcją)

Data wydania: 1971

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Kultura muzyczna Dolnego Śląska. Przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji XXV Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego, Duszniki 1970 (Pod redakcją)

Data wydania: 1971

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Pisma wszystkie. T. 6. cz. 1 (Pod redakcją)

Data wydania: 1971

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


The heritage of music, second series. Essays. (Pod redakcją)

Redaktor: Foss Hubert J., Fellowes E. H.

Data wydania: [1971]

Miejsce wydania: Freeport, N.Y.

Szczegóły


XXVI Międzynarodowy Festiwal Chopinowski, Duszniki 8.08.-13.08.19712. (Pod redakcją)

Redaktor: Raczkiewicz Witalis

Data wydania: 1971

Miejsce wydania: Wrocław

Szczegóły

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania