Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

"Con duolo": On Chopin's soul (Artykuł)

Autor: Kallberg Jeffrey

Opublikowano w: Chopin in the world: Journal of the International Federation of Chopin Societies nr 18

Rok wydania: 2004-2005

Opis fizyczny: pp. 5 - 8

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania