Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Cortots Chopin mit Tovey und Czerny, oder: Wann entsteht beim Etüdenspielen Musik? (Artykuł)

Autor: Kabisch Thomas

Opublikowano w: Musiktheorie XIX/2

Rok wydania: 2004

Issn: 0177-4182

Opis fizyczny: pp. 123-140

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania