Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Chopin's fourth ballade as musical narrative (Artykuł)

Autor: Klein Michael Leslie

Opublikowano w: Music Theory Spectrum Vol. 26, no. 1

Rok wydania: spring 2004

Issn: 0195-6167

Opis fizyczny: pp. 23-55

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania