Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Xiaobang de xushiqu [Chopin's ballades] (Artykuł)

Autor: Perry Edward B.

Tłumacz: Qian Renkang

Opublikowano w: Yinyue yishu: Shanghai Yinyue Xueyuan xuebao/Art of music: Journal of the Shanghai Conservatory of Music No. 1:104

Rok wydania: spring, 2006

Opis fizyczny: s. 6-13

Hasła przedmiotowe: Chopin, Frédéric -- works -- ballades, piano Mickiewicz, Adam -- writings -- ballads pedagogues -- Perry, E.B Mickiewicz, Adam -- writings -- basis of Chopin ballades

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania