Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Dorakurowa Ryukusanburu-kyu toshoshitsu tenjo-ga ni kansuru ikkosatsu (Artykuł)

Autor: Yanagihara Kazunori

Opublikowano w: Bijutsushigaku no 23

Rok wydania: 2002

Issn: 0387-2688

Opis fizyczny: 22 ill.; p. 45-67

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania