Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Almanach chopinowski 1949: Kronika życia. Dzieło. Bibliografia. Literatura. Ikonografia. Varia (Książka)

Autor: Stromenger Karol

Inne: Sydow Bronisław Edward

Wydawnictwo: Czytelnik

Rok wydania: 1949

Miejsce wydania: Warszawa

Opis fizyczny: 16º ; s. 184, 1 nlb. : tabl. 19


Relacje:


Almanach chopinowski 1949: Kronika życia. Dzieło. Bibliografia. Literatura. Ikonografia. Varia (Recenzja)

Autor: Borzęcki Marian

Opublikowano w: Rzeczpospolita nr 20

Rok wydania: 1950

Opis fizyczny: s. 3

Pozycja recenzowana


Almanach chopinowski 1949: Kronika życia. Dzieło. Bibliografia. Literatura. Ikonografia. Varia (Recenzja)

Autor: Rudziński Witold

Opublikowano w: Odrodzenie nr 11/12

Rok wydania: 1950

Opis fizyczny: s. 7

Pozycja recenzowana


Dzieło Chopina (Artykuł)

Autor: Sydow Bronisław Edward

Opublikowano w: Almanach chopinowski 1949: Kronika życia. Dzieło. Bibliografia. Literatura. Ikonografia. Varia

Rok wydania: 1949

Miejsce wydania: Warszawa

Opis fizyczny: s. 81-109

Uwagi: W: Stromenger K., Sydow B. E.: Almanach chopinowski 1949; Warszawa 1949 s. 81-109


Bibliografia (Artykuł)

Autor: Sydow Bronisław Edward

Opublikowano w: Almanach chopinowski 1949: Kronika życia. Dzieło. Bibliografia. Literatura. Ikonografia. Varia

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 111-143


Kronika życia (Artykuł)

Autor: Stromenger Karol

Opublikowano w: Almanach chopinowski 1949: Kronika życia. Dzieło. Bibliografia. Literatura. Ikonografia. Varia

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 7-79

Uwagi: W: Stromenger K., Sydow B. E.: Almanach chopinowski 1949. Warszawa 1949 s. 7-79


Ikonografia (Artykuł)

Autor: Sydow Bronisław Edward

Opublikowano w: Almanach chopinowski 1949: Kronika życia. Dzieło. Bibliografia. Literatura. Ikonografia. Varia

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 159-177


Chopin w literaturze: Poezja. Proza. Scena i film (Artykuł)

Autor: Sydow Bronisław Edward

Opublikowano w: Almanach chopinowski 1949: Kronika życia. Dzieło. Bibliografia. Literatura. Ikonografia. Varia

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 145-158

Uwagi: W: Stromenger K., Sydow B. E.: Almanach chopinowski 1949. Warszawa 1949 s. 145-158


Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania