Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Relacje pomiędzy Józefem Elsnerem a Fryderykiem Chopinem w świetle korespondencji (Artykuł)

Autor: Nowik Wojciech

Opublikowano w: Muzyka wobec tradycji: idee - dzieło - recepcja

Rok wydania: 2004

Opis fizyczny: s. 443-453

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania