Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Pianists' interpretation of Chopin: History and theory (Artykuł)

Autor: Weber Jan, Mahling Christoph-Hellmut, Kański Józef, Vogel Beniamin, Higgins Thomas, Methuen-Campbell James

Redaktor: Ekier Jan

Opublikowano w: Chopin Studies Vol. 4

Rok wydania: 1994

Issn: 0239-8567

Opis fizyczny: pp. 203-227

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania