Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Znajomość dzieła Chopina, jego oddziaływanie i znaczenie. Z badań nad recepcją w XIX i w początkach XX wieku. Dyskusja okrągłego stołu (Artykuł)

Autor: Mahling Christoph-Hellmut

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 233-263

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania