Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Rocznik Chopinowski 20 (Czasopismo)

Wydawnictwo: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina

Rok wydania: 1988

Miejsce wydania: Warszawa

Opis fizyczny: s. 357, 3 nlb., il.


Relacje:


Chopin w kontekście polskiej kultury muzycznej XIX wieku (Artykuł)

Autor: Chechlińska Zofia

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1992

Opis fizyczny: s. 60-67

Słowa kluczowe (pl): Chopin, kultura muzyczna, XIX w.

Słowa kluczowe (en): Chopin, music culture, XIX w.


Ostateczny tekst czy ostateczne teksty Chopina? Zagadnienie wariantów. Dyskusja okrągłego stołu (Artykuł)

Autor: Ekier Jan

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 148-157

Słowa kluczowe (pl): Chopin, ostateczny tekst

Słowa kluczowe (en): Chopin,final text


Słowne oznaczenia charakteru, tempa i ekspresji (Artykuł)

Autor: Tomaszewski Mieczysław

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 165-171

Słowa kluczowe (pl): Chopin, charakter, tempo, ekspresja, oznaczenia

Słowa kluczowe (en): Chopin, tempo, notation,expression


Harmoniczna ambiwalencja i trudności w ustalaniu ostatecznego tekstu (Artykuł)

Autor: Zimmermann Ewald

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 161-165

Słowa kluczowe (pl): Chopin, tekst

Słowa kluczowe (en): Chopin, text


Historia i teoria interpretacji pianistycznej dzieł Chopina. Dyskusja okrągłego stołu (Artykuł)

Autor: Ekier Jan

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 204-232

Uwagi: s. 204: Wprowadzenie; s. 207: Thomas Higgins(wypowiedĽ w dyskusji); s. 209: Jan Ekier; s. Christoph H. Mahling; s. 212: Dyskusja Ogólna: J. Ekier, Ch.H. Mahling, J. Weber, B. Vogel, J. Methuen-Campbell, J. Kański, Th. Higgins, H. Wróblewska-Straus

Słowa kluczowe (pl): Chopin,dyskusja

Słowa kluczowe (en): Chopin, discussion


Znajomość dzieła Chopina, jego oddziaływanie i znaczenie. Z badań nad recepcją w XIX i w początkach XX wieku. Dyskusja okrągłego stołu (Artykuł)

Autor: Mahling Christoph-Hellmut

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 233-263

Uwagi: s. 233: wprowadzenie; s. 233: Zofia Chechlińska; s. 237: Ch.H.Mahling, Z. Chechlińska, I. Poniatowska, H. Federhofer, M. Bristiger, s. 246: Jitka Ludvova, Ch. H. Mahling, Jitka Brabcova, J. Ludvova; s. 250: J. Brabcova; Ch. H. Mahling, M. Bristiger, J. Stęszewski, s. 258: J. Brabcova, H. Mahling, J. Volek, J. Weber, Z. Chechlińska, I. Poniatowska

Słowa kluczowe (pl): Chopin, dyskusja

Słowa kluczowe (en): Chopin, discussion


Twórczość Chopina w świetle pierwszych monografii (Artykuł)

Autor: Poniatowska Irena

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 100-112

Słowa kluczowe (pl): Chopin, badania naukowe, twórczość

Słowa kluczowe (en): Chopin, research


Refleksje chopinowskiego bibliografia (Artykuł)

Autor: Michałowski Kornel

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 93-99

Słowa kluczowe (pl): Chopin, piśmiennictwo


Dzieła Chopina w społeczeństwie XIX wieku [głównie w Pradze] (Artykuł)

Autor: Ludvová Jitka

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 246-249

Słowa kluczowe (pl): Chopin, recepcja,

Słowa kluczowe (en): Chopin, reception


Chopin a modernizm we Francji. Pewien aspekt odbioru twórczości Chopina we Francji XX wieku (Artykuł)

Autor: Pistone Daniele

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 120-124

Słowa kluczowe (pl): Chopin, recepcja

Słowa kluczowe (en): Chopin, reception


Refleksje po XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina (Artykuł)

Autor: Śliwiński Zbigniew

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 290-305

Słowa kluczowe (pl): XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Warszawa, 1-20.10.1990


Recepcja Chopina na Morawach około 1900 roku [głównie w Brnie] (Artykuł)

Autor: Brabcová Jitka

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 250-254

Słowa kluczowe (pl): Chopin, recepcja, kult, popularyzacja

Słowa kluczowe (en): Chopin, reception, cult


Zagadnienie znajomości utworów Chopina i ich roli w Polsce w XIX w. (Artykuł)

Autor: Chechlińska Zofia

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20 nr 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 234-237

Słowa kluczowe (pl): Chopin, recepcja, popularyzacja,

Słowa kluczowe (en): Chopin, reception


Przyczynek do zagadnienia wpływu Chopina na innych kompozytorów [Jan Kittel, 1806-1868] (Artykuł)

Autor: Brabcová Jitka

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 258-259

Słowa kluczowe (pl): Chopin, styl chopinowski


Nagranie jako źródło do badań interpretacji utworów Chopina (Artykuł)

Autor: Kański Józef

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 56-59

Słowa kluczowe (pl): Chopin, pianistyka, nagrania

Słowa kluczowe (en): Chopin, recordings


Repertuar płyty a repertuar koncertów. Z badań nad początkami fonografii chopinowskiej (Artykuł)

Autor: Weber Jan

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 47-55

Słowa kluczowe (pl): Chopin, pianistyka, nagrania

Słowa kluczowe (en): Chopin, recordings


Jak grał Chopin? (Artykuł)

Autor: Ekier Jan

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 13-25, il.

Słowa kluczowe (pl): Chopin, pianista, pedagog, gra

Słowa kluczowe (en): Chopin, pianist


Cechy romantyczne w polskiej szkole interpretacji Chopina (Artykuł)

Autor: Bauman Jolanta

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 26-46

Słowa kluczowe (pl): Chopin, pianistyka, nagrania


Czy struktura chopinowska jest strukturą mitu? [Wypowiedź w dyskusji] (Artykuł)

Autor: Czekanowska Anna

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 130-133

Słowa kluczowe (pl): Chopin, styl chopinowski, struktura, mit

Słowa kluczowe (en): Chopin, styke, structure


Chopin, niemiecki romantyzm muzyczny i "szkoła nowoniemiecka". Związki i oceny (Artykuł)

Autor: Mahling Christoph-Hellmut

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 68-78

Słowa kluczowe (pl): Chopin, styl chopinowski, romantyzm, "szkoła nowoniemiecka"

Słowa kluczowe (en): Chopin, style, romanticism


Chopin a myśl estetyczno-muzyczna wczesnego romantyzmu niemieckiego. [Wypowiedź w dyskusji] (Artykuł)

Autor: Nawrocka Małgorzata

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 128-130

Słowa kluczowe (pl): Chopin, estetyka, romantyzm

Słowa kluczowe (en): Chopin, romanticism


Z problemów ludowości i narodowej tożsamości muzyki F. Chopina. [Wypowiedź w dyskusji] (Artykuł)

Autor: Stęszewski Jan

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 136-143

Słowa kluczowe (pl): Chopin, styl chopinwoski, ludowość

Słowa kluczowe (en): Chopin, style


Poetyka jako ponadtechniczne zasady ukształtowania dzieła: jego architektonika, genologia, idiomatyka, ekspresja i styl. [Wprowadzenie do dyskusji] (Artykuł)

Autor: Tomaszewski Mieczysław

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 172-1

Uwagi: s. 176: Hellmut Federhofer (wypowiedĽ w dyskusji); s. 178: Zofia Hellman; s. 181: Jim Samson; s. 184: Irina Nikolska; s. 185: Claudia Colombati; s. 186: Peter Andraschke; s. 189: Dyskusja Ogólna: J. Stęszewski, Fritz Noske, J. Samson, P. Andraschke, J. Ekier, M. Tomaszewski, J. Volek, H. Federhofer, W. Nowak, E. Artysz, K. Tarnawska-Kaczorowska

Słowa kluczowe (pl): Chopin, styl chopinowski, poetyka, ukształtowanie dzieła, ekspresja

Słowa kluczowe (en): Chopin, style, expression


Semantyka i znaczenie form tanecznych w twórczości Chopina i Smetany (Artykuł)

Autor: Volek Jaroslav

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 113-119

Słowa kluczowe (pl): Chopin, styl chopinowski

Słowa kluczowe (en): Chopin, style


Chopin w opracowaniach Regera (Artykuł)

Autor: Andraschke Peter

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 79-92

Słowa kluczowe (pl): Chopin, styl chopinowski, Reger, opracowania

Słowa kluczowe (en): Chopin, style, Reger


Od szkicu do tekstu ostatecznego (Artykuł)

Autor: Nowik Wojciech

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 157-161

Słowa kluczowe (pl): Chopin, warianty, Mazurek

Słowa kluczowe (en): Chopin, variants, Mazurka


Chopin zaangażowany. Pokolenie romantyków i "śpiewy narodowe" (Artykuł)

Autor: Tomaszewski Mieczysław

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Opublikowano w:

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 136-147

Uwagi: Patrz: artykuł opublikowany w: Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia i materiały, Kraków: Akademia Muzyczna 1996 [nowa wersja artykułu poprz. druk. "Chopin Studies" 4: 1994] s. 140: Maria Janion; s. 143: Dyskusja ogólna: Anna Czekanowska, W. Stróżewski, M. Tomaszewski.

Hasła przedmiotowe: Chopin, styl, wpływy, związki

Słowa kluczowe (pl): styl

Słowa kluczowe (en): style


Kronika Chopinowska 1988-1990 (Artykuł)

Autor: Lewandowska Teresa

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 306-339


Romantyzm i romantyczność u Chopina i u innych twórców epoki. [Dyskusja okrągłego stołu] (Artykuł)

Autor: Stróżewski Władysław

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 125-127

Uwagi: s. 126: Claudia Colombati [wypowiedĽ w dyskusji]

Słowa kluczowe (pl): Chopin, romantyzm, dyskusja

Słowa kluczowe (en): Chopin, romanticism, discussion


Bibliografia Chopinowska 1988-1989 (Artykuł)

Autor: Michałowski Kornel

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 20

Rok wydania: 1988

Opis fizyczny: s. 264-289


Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania