Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

O sonatno-cykliczeskiej formie w proizwiedienijach Szopena (Artykuł)

Autor: Protopopow Władimir

Opublikowano w: Woprosy muzykalnej formy

Rok wydania: 1972

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania