Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Fou Ts'ong w reprertuarze XVIII-wiecznym (Artykuł)

Autor: Weber Jan

Opublikowano w: Ruch Muzyczny nr 19

Rok wydania: 1979

Opis fizyczny: s. 18

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania