Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Instytut Chopina, jakim go pamiętam (Artykuł)

Autor: Zalewski Teodor, Maliszewska-Halfterowa Magdalena

Rozm. przepr.: Artysz Elżbieta, Pragłowska-Woydtowa Renata

Opublikowano w: Ruch Muzyczny nr 7

Rok wydania: 1984

Opis fizyczny: s. 3-5, il.

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania