Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Nowaja traktowka kłassiczeskich muzykalnych form w proizwiedienijach Szopena (Artykuł)

Autor: Protopopow Władimir

Opublikowano w: Wienok Szopenu. Wreath Chopin. Sbornik statiej. Collection of articles

Rok wydania: 1989

Opis fizyczny: s. 178-184

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania