Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Aktualnyje problemy muzykalnoj piedagogiki i ispołnitielstwa (Pod redakcją)

Redaktor: Nizowskij G.

Rok wydania: 1984

Miejsce wydania: Władiwostok


Relacje:


Interprieracija S. Rachmaninowym si-bemol-minornoj Sonaty F. Szopena (Artykuł)

Autor: Słuckij L.

Opublikowano w: Aktualnyje problemy muzykalnoj piedagogiki i ispołnitielstwa

Rok wydania: 1984

Słowa kluczowe (pl): Chopin, pianistyka

Słowa kluczowe (en): Chopin


Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania