Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Chopin's march, Chopin's death (Artykuł)

Autor: Kallberg Jeffrey

Opublikowano w: Nineteenth-Century Music vol. 25; issue 1

Rok wydania: 2001

Issn: 0148-2076

Opis fizyczny: pp. 3-26; Facs., music

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania