Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Kwartalnik Muzyczny (Czasopismo)


Relacje:


Wyobrażenia taneczne sugerowane przez Walce Chopina (Artykuł)

Autor: Szuman Stefan

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 29/30

Rok wydania: 1950

Opis fizyczny: s. 26-63

Uwagi: odbitka: [Warszawa 1950] Państwowy Instytut Sztuki 8º s. 40


Sekstola w muzyce Chopina (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 95-101


Problem formy w Preludiach Chopina (Artykuł)

Autor: Chomiński Józef Michał

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: nr 26/27 s. 183-288, nr 28 s. 240-395


Z ostatnich dni ziemskiej pielgrzymki Chopina (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 7-14


Chopin i Delacroix. (Historia jednego portretu) (Artykuł)

Autor: Sydow Bronisław Edward

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 15-26


Nieznana wariacja Fryderyka Chopina na temat Mozarta. [Nieznana wersja wariacji IV z op. 2] (Artykuł)

Autor: Zagiba Franz

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 127-130


Środowisko warszawskie w życiu Chopina (Artykuł)

Autor: Prosnak Jan

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 7-126


Pamiątki po Chopinie w zbiorach krakowskich (Artykuł)

Autor: Hordyński Władysław

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 378-393


Bibliografia F.F. Chopina (Recenzja)

Autor: Michałowski Kornel

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 406-412

Pozycja recenzowana


Nieznany list Mikołaja Chopina do rodziców (Artykuł)

Autor: Sydow Bronisław Edward

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 131-141

Uwagi: odb.: Kraków 1950 PWM 8º s. 13, tabl. 4


Chopin et l'Italie (Recenzja)

Autor: Wilkowska-Chomińska Krystyna

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 412-413

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Sydow Bronisław Edward

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 412-417

Pozycja recenzowana


Friderik Shopen (Recenzja)

Autor: Chomiński Józef Michał

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 420-422

Pozycja recenzowana


Chopin's musical style (Recenzja)

Autor: Anders Henryk

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 417-424

Pozycja recenzowana


Szopen i polskaja narodnaja muzyka (Recenzja)

Autor: Lissa Zofia

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 410-412

Pozycja recenzowana


Szlakiem Chopina (Recenzja)

Autor: Sydow Bronisław Edward

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 417-420

Pozycja recenzowana


Fryderyk Chopin : Leben und Werk (Recenzja)

Autor: Lissa Zofia

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 422-424

Pozycja recenzowana


Fryderyk Chopin natchnieniem poetów. Antologia poetycka (Recenzja)

Autor: Sydow Bronisław Edward

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 414-417

Pozycja recenzowana


Styl fortepianowy Chopina w oświetleniu historycznym (Artykuł)

Autor: Hernádi Lajos

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 360-377

Zobacz relacje do rekordu


Ze studiów nad melodyką Chopina. (Szkice chopinologiczne) (Artykuł)

Autor: Miketta Janusz

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 289-359

Uwagi: 1: Motyw chopinowski. 2: Zamiennik jako czynnik melodiotwórczy. - odb. Kraków 1949 s. 71


Impromptus Chopina (Artykuł)

Autor: Wilkowska-Chomińska Krystyna

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 102-182


Nieznane listy Chopina do Adolfa Cichowskiego [z lat 1844-1849 w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie] (Artykuł)

Autor: Hordyński Władysław

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 27-37

Uwagi: odbitka: Listy Fryderyka Chopina do Adolfa Cichowskiego. Kraków 1949 PWM 8º s. 15. Chopiniana, nr 1


Do kwestii reminiscencji w dziełach Chopina (Artykuł)

Autor: Chybiński Adolf

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 142-148


Środki wyrazu emocjonalnego w Balladach Chopina (Artykuł)

Autor: Wilkowska-Chomińska Krystyna

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 167-239


O nieautentyczności Mazurka Fis-dur uchodzącego za utwór Fryderyka Chopina. [Utwór Charles Mayera "Souvenir de la Pologne" op. 121] (Artykuł)

Autor: Miketta Janusz

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 149-166

Uwagi: odb. Kraków 1950 PWM 8º s. 20, 8


Bibliografia literatury chopinologicznej i chopinograficznej za okres 1939-1949 (Artykuł)

Autor: Sydow Bronisław Edward

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 394-401


Nowe chopiniana w literaturze światowej. [Przegląd publikacji zagranicznych] (Artykuł)

Autor: Sydow Bronisław Edward

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 28

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 429-433


Przyczynek genetyczny do Grande Valse brillante op. 34 nr 1 Fryderyka Chopina (Artykuł)

Autor: Simon Alicja

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 48-94


Dwa autografy listów Chopina w Belgii [do J. Elsnera z Warszawy 29.VIII.1826 i do M. Schlesingera z r. 1845] (Artykuł)

Autor: Blochman Ignace

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 26/27

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 38-47 : tabl. 2


Fryderyk Chopin (Recenzja)

Autor: Chomiński Józef Michał

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 23

Rok wydania: 1948

Opis fizyczny: s. 185-186

Pozycja recenzowana


Mazurek Chopina poświęcony E. Gaillard (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 21/22

Rok wydania: 1948

Opis fizyczny: s. 67-74


Études sur Chopin. T. 1-2 (Recenzja)

Autor: Feicht Hieronim

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 23

Rok wydania: 1948

Opis fizyczny: s. 177-182

Pozycja recenzowana


Chopin (Artykuł)

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 23

Rok wydania: 1948

Opis fizyczny: s. 182-184


Friedrich Chopin (Recenzja)

Autor: Liebhardt Zbigniew

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 23

Rok wydania: 1948

Opis fizyczny: s. 182-184

Pozycja recenzowana


F. Szopen (Recenzja)

Autor: Chomiński Józef Michał

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 23

Rok wydania: 1948

Opis fizyczny: s. 185-186

Pozycja recenzowana


Ronda Fryderyka Chopina (Artykuł)

Autor: Feicht Hieronim

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 21/22

Rok wydania: 1948

Opis fizyczny: s. 35-59


Le folklore dans la musique de Chopin (Recenzja)

Autor: Feicht Hieronim

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 23

Rok wydania: 1948

Opis fizyczny: s. 179-180

Pozycja recenzowana


Ronda Fryderyka Chopina (c. d.) (Artykuł)

Autor: Feicht Hieronim

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 23

Rok wydania: 1948

Opis fizyczny: s. 23-62


Dwa nieznane utwory Fryderyka Chopina (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 21/22

Rok wydania: 1948

Opis fizyczny: s. 60-66


Ronda Fryderyka Chopina (c. d.) (Artykuł)

Autor: Feicht Hieronim

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 24

Rok wydania: 1948

Opis fizyczny: s. 7-54


Zarys bibliografii [chopinowskiej] (Recenzja)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 19/20

Rok wydania: 1933

Opis fizyczny: s. 195-196

Pozycja recenzowana


La maladie et l'oeuvre de Chopin (Recenzja)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 19/20

Rok wydania: 1933

Opis fizyczny: s. 185-188

Pozycja recenzowana


O literaturze chopinowskiej w Polsce odrodzonej. [Prace F. Hoesicka, H. Opieńskiego, K. Szymanowskiego, Z. Jachimeckiego, W. Chrzanowskiego, S. Barbaga, H. Windakiewiczowej] (Recenzja)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 19/20

Rok wydania: 1933

Opis fizyczny: s. 190-192

Pozycja recenzowana


Rytmika czy metryka (Recenzja)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 19/20

Rok wydania: 1933

Opis fizyczny: s. 192-195

Pozycja recenzowana


Chopin. Studia - krytyki - szkice (Recenzja)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 19/20

Rok wydania: 1933

Opis fizyczny: s. 188-196

Pozycja recenzowana


Kilka uwag o basso ostinato w ogóle a u Chopina w szczególności (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 16

Rok wydania: 1932

Opis fizyczny: s. 705-715


Chopin w opinii literata francuskiego (Artykuł)

Autor: Wójcik-Keuprulian Bronisława

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny z. 14/15

Rok wydania: 1932

Opis fizyczny: s. 598-601


Trois manuscrits de Chopin (Recenzja)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 16

Rok wydania: 1932

Opis fizyczny: s. 756-761

Pozycja recenzowana


Korespondencja w sprawie pośmiertnego wydania pieśni Chopina (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 12/13

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 362-369


Wariacje i technika wariacyjna Chopina (Artykuł)

Autor: Wójcik-Keuprulian Bronisława

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 12/13

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 380-392

Uwagi: odb.: Warszawa 1932, 4º s. 15. - Sprostowanie: Kwartalnik Muzyczny 1932 nr 16 s. 774


"Anonimowe ronda" Chopina. [Ostatnie części Sonaty c-moll op. 4, Tria g-moll op. 8, Koncertu f-moll op. 21, Sonaty h-moll op. 58 i Sonaty wiolonczelowej op. 65] (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 12/13

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 393-401


Akord chopinowski (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 12/13

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 369-380

Uwagi: [Akord dominantowo - septymowy z sekst zamiast kwinty]. - Sprostow. 1932 nr 16 s. 774


Chopin. [Przemówienie wygłoszone na akademii w Uniwersytecie Warszawskim 9.XI.1930] (Artykuł)

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 12/13

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 357-362

Zobacz relacje do rekordu


Melodyka Chopina (Recenzja)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 9

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 56-68

Pozycja recenzowana


Studiën over Frédéric Chopin (Recenzja)

Autor: Wójcik-Keuprulian Bronisława

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 9

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 87-89

Pozycja recenzowana


Gesammelte Briefe (Recenzja)

Autor: Wójcik-Keuprulian Bronisława

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 9

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 85-86

Pozycja recenzowana


A day with Frédéric Chopin (Recenzja)

Autor: Wójcik-Keuprulian Bronisława

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 9

Rok wydania: 1930

Opis fizyczny: s. 86-87

Pozycja recenzowana


"Recenzja dwóch dzieł Fryderyka Chopina przez Franciszka Stoepel z Gazety Muzycznej Paryskiej" [m. in. Koncertu e-moll op. 11] (Artykuł)

Autor: Starczewski Feliks

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 12/13

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 430-434

Zobacz relacje do rekordu


Chopin. W 120-tą rocznicę urodzin. Dokumenty i pamiątki (Recenzja)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 12/13

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 403-405

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Wójcik-Keuprulian Bronisława

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 9

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 87

Pozycja recenzowana


Nowo odkryty Mazurek Chopina [As-dur z 1834 r.] (Recenzja)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 12/13

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 401-403

Pozycja recenzowana


Fryderyk Chopin. Rys życia i twórczości (Recenzja)

Autor: Wójcikówna Bronisława

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 9

Rok wydania: 1930/31

Opis fizyczny: s. 86

Pozycja recenzowana


O kilku reminiscencjach u Chopina (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 5

Rok wydania: 1929/30

Opis fizyczny: s. 25-32


Chopin w leksykonie Gathy'ego. [Artykuły A. Gathy'ego w Musikalisches Conversations - Lexikon, Leipzig 1835] (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 6/7

Rok wydania: 1929/30

Opis fizyczny: s. 239-240


Listy Chopina w Genewie. [3 listy do J. Fontany, A. Schindlera i Wiery Kołogriwow] (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 6/7

Rok wydania: 1929/30

Opis fizyczny: s. 184-187


Pierwszy akord Sonaty b-moll Chopina (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 8

Rok wydania: 1929/30

Opis fizyczny: s. 313-320


Chopin (Recenzja)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 6/7

Rok wydania: 1929/30

Opis fizyczny: s. 246

Pozycja recenzowana


Historia budowy pomnika Fr. Chopina w Warszawie. Na podstawie materiałów Komitetu Budowy Pomnika (Recenzja)

Autor: Chybiński Adolf

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 6/7

Rok wydania: 1929/30

Opis fizyczny: s. 246-247

Pozycja recenzowana


La vie amoureuse de Chopin (Recenzja)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 2

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: s. 206-207

Pozycja recenzowana


Fryderyk Chopin. Rys życia i twórczości (Recenzja)

Autor: Wójcikówna Bronisława

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 4

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: s. 416-422

Pozycja recenzowana


O polifonii Chopina (Artykuł)

Autor: Wójcik-Keuprulian Bronisława

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 3

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: s. 251-259


Chopin; ou le poete (Recenzja)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 2

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: s. 206-207

Pozycja recenzowana


Eine Tochter Alt-Rigas, Schülerin Chopins (Recenzja)

Autor: Chybiński Adolf

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 2

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: s. 204-206

Pozycja recenzowana


O literaturze chopinowskiej w Polsce odrodzonej. [Prace F. Hoesicka, H. Opieńskiego, K. Szymanowskiego, Z. Jachimeckiego, W. Chrzanowskiego, S. Barbaga, H. Windakiewiczowej] (Artykuł)

Autor: Wójcikówna Bronisława

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 4

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: s. 412-428


Fortepiany Chopina (Artykuł)

Autor: Brunold Paul

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 1

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: s. 50-54


Die Entwickelung des deutschen Klavierkonzertes von Mozart bis Liszt (Recenzja)

Autor: Chybiński Adolf

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 2

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: s. 202-204

Pozycja recenzowana


Nieznany skarb w Polsce. Zbiory muzyczne Edwarda Wrockiego (Recenzja)

Autor: Chybiński Adolf

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 3

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: s. 318-320

Pozycja recenzowana


Sonaty Chopina, ich oceny i ich wartość konstrukcyjna (Artykuł)

Autor: Opieński Henryk

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: nr 1 s. 59-72, nr 2 s. 152-162


Tempo rubato of time. Variation in musical performance (Recenzja)

Autor: Wójcikówna Bronisława

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 4

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: s. 454-455

Pozycja recenzowana


Wzory ludowej muzyki polskiej w Mazurkach Fryderyka Chopina. Studium muzykologiczne (Recenzja)

Autor: Wójcikówna Bronisława

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 4

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: s. 424-428

Pozycja recenzowana


W sprawie wydania pośmiertnych dzieł Fryderyka Chopina (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny nr 1

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: s. 55-59


Stosunek Schumanna do twórczości Chopina (Artykuł)

Autor: Bronarski Ludwik

Opublikowano w: Kwartalnik Muzyczny

Rok wydania: 1928/29

Opis fizyczny: nr 3 s. 260-271, nr 4 s. 396-412

Uwagi: Wersja zmien. i uzup. w: Bronarski L.: Szkice chopinowskie. Kraków 1961 s. 201-253


Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania