Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Chopin (Książka)

Autor: Opieński Henryk

Wydawnictwo: Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych

Seria: Nauka i Sztuka t. 10

Rok wydania: 1909

Miejsce wydania: Lwów

Opis fizyczny: 8º ; s. 4 nlb., 139, 1 nlb. : tabl. 8, facs. 1 : il.


Relacje:


Chopin (Recenzja)

Autor:

Opublikowano w: Przegląd Muzyczny nr 7

Rok wydania: 1925

Opis fizyczny: s. 17-18

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Iwaszkiewicz Jarosław

Opublikowano w: Wiadomości Literackie nr 2

Rok wydania: 1925

Opis fizyczny: s. 4

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Opublikowano w: Świat nr 51

Rok wydania: 1924

Opis fizyczny: s. 19-20

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Chybiński Adolf

Opublikowano w: Przegląd Muzyczny nr 5

Rok wydania: 1910

Opis fizyczny: s. 13-14

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Chybiński Adolf

Opublikowano w: Sfinks t. 9, nr 2

Rok wydania: 1910

Opis fizyczny: s. 303-307

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Chybiński Adolf

Opublikowano w: Literatura i Sztuka : dodatek do Nowej Gazety nr 5

Rok wydania: 1910

Opis fizyczny: s. 2

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: G. L.

Opublikowano w: Scena i Sztuka nr 11

Rok wydania: 1910

Opis fizyczny: s. 6-7

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Rosenzweig Józef

Opublikowano w: Świat nr 8

Rok wydania: 1910

Opis fizyczny: s. 9-10

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Wallek-Walewski Bolesław

Opublikowano w: Krytyka t. 2, nr 3

Rok wydania: 1910

Opis fizyczny: s. 219-220

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Jachimecki Zdzisław

Opublikowano w: Przegląd Polski t. 179

Rok wydania: 1910/11

Opis fizyczny: s. 232-233

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Kalinowski St.

Opublikowano w: Nowe Tory nr 3

Rok wydania: 1910

Opis fizyczny: s. 258-259

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Charzewski Tadeusz

Opublikowano w: Życie nr 7

Rok wydania: 1910

Opis fizyczny: s. 94

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Chybiński Adolf

Opublikowano w: Przegląd Powszechny t. 105

Rok wydania: 1910

Opis fizyczny: s. 101-106

Pozycja recenzowana


Chopin (Recenzja)

Autor: Chybiński Adolf

Opublikowano w: Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft nr 11

Rok wydania: 1909/10

Opis fizyczny: s. 355-356

Pozycja recenzowana


Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania