Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Die Musikwelt (Czasopismo)


Relacje:


Chopin - ein Freund und Tröster (Artykuł)

Autor: Marx Joseph

Opublikowano w: Die Musikwelt nr spec. (lipiec)

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 9-10


Chopin als Pianist - Chopin als Lehrer (Artykuł)

Autor: Mikuli Carl

Opublikowano w: Die Musikwelt nr spec.

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 7-9


Das Leben Chopins (Artykuł)

Autor: Stromenger Karol

Opublikowano w: Die Musikwelt nr z lipca (nr spec.)

Rok wydania: 1949

Opis fizyczny: s. 2-7


Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania