Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

"Autografy Chopina niezmierną rzadkością". Korespondencja Fryderyka Chopina w zbiorach muzealnych Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (Artykuł)

Autor: Wróblewska-Straus Hanna

Opublikowano w: Rocznik Chopinowski 22/23

Rok wydania: 1996/1997

Opis fizyczny: s. 188-231


Relacje:


"Chopin's Autographs are Extremely Rare". The Frederick Chopin's Correspondence in teh Museum Collection of the Frederick Chopin Society in Warsaw. (Artykuł)

Autor: Wróblewska-Straus Hanna

Opublikowano w: Chopin Studies. 6.

Rok wydania: 1999

Opis fizyczny: pp. 77-98

Zobacz relacje do rekordu


Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania