życie i twórczość życie i twórczość

Życie Chopina

Esej o życiu i twórczości Chopina – źródło najistotniejszej wiedzy o kompozytorze. więcej »

 

Kalendarium

Bogate źródło szczegółowych faktów z życia Chopina; fragment kompendium „Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans” prof. Mieczysława Tomaszewskiego. więcej »

Dzieła Chopina

Preludium Des-dur op. 28 nr 15

Jedno z najsłynniejszych preludiów dopełnione przez Chopina w nutach jednej z uczennic słowem „deszczowe”.

Informacje o utworze »

Pierwodruki:

  Francuski - Ad. Catelin et Cie. »   Niemiecki - Breitkopf & Härtel »   Angielski - Wessel & Co. »

Źródła rękopiśmienne:

  Autograf edycyjny »   Kopia edycyjna - Julian Fontana »

 

osoby osoby

Piers Lane

Piers Lane Australijski pianista i kameralista, dyrektor artystyczny wielu festiwali. więcej »

Maurizio Pollini

Maurizio Pollini Światowej sławy włoski pianista, zwycięzca VI Konkursu Chopinowskiego. więcej »

Mihaela  Ursuleasa

Mihaela Ursuleasa Jedna z najznakomitszych pianistek młodej generacji. więcej »

Katarzyna Popowa-Zydroń

Katarzyna Popowa-Zydroń Polska pianistka, doskonały pedagog koncertujący w kraju i za granicą. więcej »