Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Fontana i Chopin w listach - Magdalena Oliferko

Fontana i Chopin w listach - Magdalena Oliferko Fontana i Chopin w listach - Magdalena Oliferko

Książka bogato ilustrowana historycznymi ilustracjami, przybliżająca postać Juliana Fontany widzianą poprzez jego listy (głównie do S.E. Koźmiana). Magdalena Oliferko odkrywa trudne relacje Fontany z Chopinem oraz jego osobisty dramat.

Książka Magdaleny Olifierko jest absolutnym novum, ponieważ obejmuje odczytane z rękopisów listy Juliana Fontany do Stanisława E. Koźmiana, stawiające w nowym świetle relacje między Chopinem a Fontaną. Autorka, dzięki badaniom archiwalnym, dotarła do wielu dokumentów dotyczących biografii Fontany. [...] poprzez teksty listów, ich dobór i sposób prezentacji, z ilustracjami, komentarzami wyłaniają się sylwetki obu bohaterów, częściowo nieznane, ich sarkazm, dowcip, kompleksy [...]. Takiego opracowania nie było i nie ma ani w literaturze polskiej, ani zagranicznej. Jest to więc pozycja unikalna i można powiedzieć – znakomita.
(z recenzji prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej)

„Fontana, prawdziwie renesansowy umysł, [...] był pianistą, kompozytorem, prawnikiem, tłumaczem, publicystą, purystą językowym, popularyzatorem wiedzy astrologicznej, żołnierzem. Ciężar związku z Chopinem dźwigał całe życie. Z pokorą wypełniał swą rolę u boku genialnego przyjaciela, tłumiąc w sobie uczucie niespełnienia.”
(fragment książki)

Zajrzyj do książki

Zapraszamy do sklepu NIFC


Zapraszamy do sklepu