Wydawnictwa Wydawnictwa

Wydawnictwa książkowe Wydawnictwa książkowe

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina prowadzi aktywną działalność wydawniczą w zakresie publikacji książek poświęconych życiu, twórczości i otoczeniu Chopina. Ważne miejsce w programie wydawniczym Instytutu zajmuje seria książek pokonferencyjnych utrwalających i popularyzujących badania z wybranych dziedzin chopinologii poruszanych na corocznych Międzynarodowych Konferencjach Chopinologicznych organizowanych przez NIFC.

więcej »

Książki:

news Mieczysław Tomaszewski - Kompozytorzy Polscy o Fryderyku Chopinie. Antologia
więcej »


news Barbara Chmara-Żaczkiewicz - Václav Vilém Würfel w Warszawie i w Wiedniu. Fakty i hipotezy
Pierwsza publikacja w ramach nowej serii biografii kompozytorów z czasów Chopina. więcej »


news Album "Fortepian Chopina"
Album „Fortepian Chopina” ze zdjęciami Wojciecha Grzędzińskiego ukazuje proces powstawania kopii instrumentu pochodzącego z wytwórni Fryderyka Buchholtza więcej »


news Polskie ścieżki Chopina
Przewodnik w przystępny i atrakcyjny sposób przedstawia informacje o ponad 40 miejscach w Polsce związanych z Fryderykiem Chopinem. więcej »


news Mieczysław Tomaszewski - Chopin 2. Uchwycić nieuchwytne
Tom niniejszy, zatytułowany Chopin 2. Uchwycić nieuchwytne, idzie śladem pierwszego, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, dopowiadając jego treść o wątki czekające na szersze rozwinięcie więcej »


news Niedenthal Chopin. XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Album zdjęć autorstwa Chrisa Niedenthala przygotowany według projektu Leszka Szurkowskiego to owoc trzech tygodni, które autor spędził w Filharmonii Narodowej, fotografując XVII Konkurs Chopinowski. więcej »


news Halina Goldberg - O muzyce w Warszawie Chopina
Książka O muzyce w Warszawie Chopina Haliny Goldberg, pierwotnie skierowana do amerykańskiego odbiorcy (Oxford 2008), kreśli polityczne i kulturalne tło Warszawy młodzieńczych lat Fryderyka Chopina. więcej »


news George Sand - Historia mojego życia (t. 1-5)
Po blisko 160 latach od spisania Histoire de ma vie przez George Sand ukazało się pierwsze pełne polskie wydanie wszystkich 5 tomów „Historii mojego życia” w przekładzie prof. Zbigniewa Skowrona. więcej »


news Chopin's Polish Letters
„Wydanie tego tomu jest powodem do świętowania. Tłumaczenia Davida Fricka wreszcie pozwalają anglojęzycznym czytelnikom wsłuchać się swobodnie w wyjątkowe, polskie wypowiedzi Chopina i wychwycić ich niuanse. więcej »


news Jean Jacques Eigeldinger - Chopin i Baronowa Nathanielowa de Rothschild
To kolejny ważki wkład Jeana-Jacques’a Eigeldingera, jednego z najznakomitszych współczesnych chopinologów, do badania Chopinowskiej biografii i twórczości. więcej »


news Chopin w krytyce muzycznej (1918–1939). Antologia
Chopin w krytyce muzycznej (1918-1939). Antologia jest kontynuacją tomu Antologii obejmującej okres do pierwszej wojny światowej (2 wydania: obcojęzyczne i polskie, 2011) i ten sam zakres geograficzny - Polskę, Rosję (ZSRR), Niemcy, Francję, Anglię. więcej »


news Jerzy Miziołek - Chopin e l'Italia
Chopin e l'Italia pod redakcją Jerzego Miziołka to zbiór artykułów w języku włoskim o związkach Chopina z Włochami współwydany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Włoski Instytut Kultury. więcej »


news John Rink - Chopin. Koncerty fortepianowe
Książka Johna Rinka jest pierwszym, tak wszechstronnym omówieniem koncertów Chopina, do którego autor włączył również Allegro de Concert op. 46. więcej »


news Wojciech Bońkowski - Chopin gourmet
W naszej wiedzy o Chopinie, smak wydawał się dotąd rzeczą tak trywialną, że nie stał się przedmiotem żadnych dociekań. Tymczasem jego smakoszostwo kryje niejedną niespodziankę i dodaje swą barwną kreskę do - tak zdawałoby się pełnego - portretu kompozytora. więcej »


news Mieczysław Tomaszewski - Chopin: The Man, His Work and Its Resonance
Mieczysław Tomaszewski, Chopin: The Man, His Work and Its Resonance, jest poprawioną i uzupełnioną wersją anglojęzyczną książki - laureatki wielokrotnych nagród Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans (Poznań, 1998), która stanowi sumę wiedzy i refleksji profesora odnośnie do tematyki związanej z Chopiem. więcej »


news Charles Rosen – Styl klasyczny. Haydn, Mozart, Beethoven
Tłumaczenie książki Charlesa Rosena „Styl klasyczny” jest wypełnieniem ogromnej luki w polskiej literaturze muzykologicznej, w której brak było dotychczas pozycji poświęconej epoce klasycyzmu i jej trzem najwybitniejszym przedstawicielom: Haydnowi, Mozartowi i Beethovenowi. więcej »


news Krystian Burda. Droga do Żelazowej Woli - studium czasoprzestrzeni
Książka jest podsumowaniem wystawy i konferencji naukowej zorganizowanych w 2014 roku w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. więcej »


news Warszawa Chopinów [wersja japońska] - Piotr Mysłakowski
Japońska wersja przewodnika po Warszawie – rodzinnym mieście Fryderyka Chopina autorstwa Piotra Mysłakowskiego – wybitnego znawcy biografii i genealogii Chopina. więcej »


news Fontana i Chopin w listach - Magdalena Oliferko (wersja angielska)
Angielska wersja bogato ilustrowanej książki, przybliżającej postać Juliana Fontany widzianą poprzez jego listy. więcej »


news Chopin w podróży. Glosy do biografii - Henryk F. Nowaczyk
Książka jest wyborem 82 artykułów Henryka F. Nowaczyka pod redakcją Piotra Mysłakowskiego. więcej »


news Żelazowa Wola. Dzieje Domu Chopina - Mariola Wojtkiewicz (wersja angielska)
Najnowsza publikacja poświęcona Żelazowej Woli autorstwa Marioli Wojtkiewicz w języku angielskim - "Żelazowa Wola. The history of Chopin's Birthplace". więcej »


news Ingrid Loe Dalaker - Thomas Tellefsen w norweskiej i francuskiej kulturze muzycznej - Ingrid Loe Dalaker
Przekład pracy doktorskiej Ingrid Loe Dalaker poświęconej działalności Thomasa Tellefsena (1823-1874) norweskiego pianisty, kompozytora i pedagoga, ucznia Fryderyka Chopina. więcej »


news Warszawa Chopinów - Piotr Mysłakowski
Przewodnik po Warszawie – rodzinnym mieście Fryderyka Chopina autorstwa Piotra Mysłakowskiego – wybitnego znawcy biografii i genealogii Chopina. więcej »


news The Chopins' Warsaw - Piotr Mysłakowski
Angielska wersja przewodnika po Warszawie – rodzinnym mieście Fryderyka Chopina autorstwa Piotra Mysłakowskiego – wybitnego znawcy biografii i genealogii Chopina. więcej »


news Faktura fortepianowa Beethovena - Irena Poniatowska
Książka "Faktura fortepianowa Beethovena" po raz pierwszy ukazała się nakładem PWN w roku 1972. Drugie wydanie poszerzone zostało o aneks pt. Beethoven – Chopin. Podobieństwa w fakturze fortepianowej. więcej »


news Granice poznania Chopina. Płeć, historia i gatunki muzyczne - Jeffrey Kallberg
"Chopin at the Boundaries. Sex, History and Musical Genre." w polskiej wersji językowej. więcej »


news Fryderyk Chopin - Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska
Kolejne, siódme, wydanie biografii Chopina opartej na wspomnieniach, przekazach pamiętnikarskich, artykułach prasowych i korespondencji. więcej »


news Jan Ekier – artysta stulecia. Księga z okazji jubileuszu 100. urodzin.
Okolicznościowa księga pamiątkowa wydana z okazji jubileuszu prof. Ekiera, pod redakcją prof. Ireny Poniatowskiej. więcej »


news Adolph Gutmann - ulubiony uczeń Chopina - Ewa Sławińska-Dahlig
Pierwsza biografia Adolfa Gutmanna - niemieckiego pianisty i kompozytora, jednego z najlepszych i bez wątpienia ulubionego ucznia Fryderyka Chopina. więcej »


news Polskość Chopina - Bohdan Pociej
Ostatnia książka wybitnego pisarza muzycznego, muzykologa, krytyka i popularyzatora muzyki. więcej »


news Chopin: Cztery Ballady - Jim Samson
Monografia poświęcona balladom Chopina autorstwa Jima Samsona w polskiej wersji językowej. więcej »


news Fryderyk w Antoninie
Folder dotyczący pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie jesienią 1829 roku. więcej »


news A Swallow's Shadow [Cień jaskółki] - Ryszard Przybylski
Książka Ryszarda Przybylskiego przeprowadza czytelników przez labirynty zmieniających się stanów emocjonalnych kompozytora i mówi wiele o tym, kim był i czuł się aż do końca – także odchodząc. więcej »


news Chopin w krytyce muzycznej do I wojny światowej. Antologia
Polskie wydanie antologii „Chopin and his critics: An Anthology", która ukazała się nakładem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na początku 2011 roku. więcej »


news Fryderyk Chopin jako człowiek i muzyk - Frederick Niecks
Wyjątkowa, obszerna, dwutomowa monografia o Chopinie po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu. więcej »


news Żelazowa Wola - album ze zdjęciami Adama Kaczkowskiego
Nakładem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ukazał się album Żelazowa Wola ze zdjęciami Adama Kaczkowskiego wykonanymi w latach 1956-1975. więcej »


news Listy Fryderyka Chopina - Audiobook
Wybór listów Fryderyka Chopina z różnych okresów życia czytanych przez Zbigniewa Zamachowskiego. Wydawnictwo wzbogacone rysunkami Józefa Wilkonia, opatrzone wstępem Ernesta Brylla. więcej »


news La Polonia de Chopin. Guía ilustrada de los lugares relacionados con el compositor
Hiszpańskie wydanie ilustrowanego przewodnika po miejscach chopinowskich w Polsce: "Polska Chopina - przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora". więcej »


news Chopin and his Critics: An Anthology (up to World War I) - Irena Poniatowska (red.)
Unikalna antologia krytyki muzycznej poświęconej Chopinowi i jego twórczości od czasów kompozytora do I wojny światowej. więcej »


news Żelazowa Wola. Dzieje Domu Chopina - Mariola Wojtkiewicz
Najnowsza książka poświęcona Żelazowej Woli - porządkuje historię miejsca urodzenia Chopina od momentu zakupienia majątku przez Ludwikę Skarbek aż do czasów współczesnych. więcej »


news Bałakiriew w Warszawie i Żelazowej Woli - Grzegorz Wiśniewski
Najnowsza książka Grzegorza Wiśniewskiego szczegółowo i barwnie opowiadająca o dwóch przedsięwziętych przez Bałakiriewa pielgrzymkach do Żelazowej Woli. więcej »


news Chopin w oczach Rosjan - Grzegorz Wiśniewski
Antologia zawierająca kilkadziesiąt esejów, szkiców i wypowiedzi dokumentujących wyjątkowe zainteresowanie i niekłamany entuzjazm, jakie muzyka Chopina budziła w Rosji więcej »


news Korespondencja Chopina z George Sand i z jej dziećmi
Publikacja przygotowywana przez Narodowy Instytut F. Chopina we współpracy z Państwowym Instytutem Wydawniczym. więcej »


news Fryderyk Chopin. The Origins - Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski - wersja angielska
Książka poświęcona pochodzeniu i życiu rodziców Chopina oraz kręgu ich bliższej i dalszej rodziny. więcej »


news Korzenie. Fryderyk Chopin - Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski (wersja polska)
Książka poświęcona pochodzeniu i życiu rodziców Chopina oraz kręgu ich bliższej i dalszej rodziny. więcej »


news Fontana i Chopin w listach - Magdalena Oliferko
Książka ukazująca relacje między Chopinem a Fontaną w świetle niepublikowanych wcześniej listów Fontany. więcej »


news Lukrecja Floriani - George Sand
"Powieść z kluczem" - uznawana za jedną z przyczyn ostatecznego rozpadu związku Chopina i George Sand. więcej »


news Fryderyk Chopin - Jean-Jacques Eigeldinger
Książka dla melomanów zainteresowanych muzyką i biografią Chopina, przybliża postać Chopina jako nauczyciela, pianistę i kompozytora na tle epoki. więcej »


news W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice chopinowskie - Irena Poniatowska
Zbiór dziesięciu esejów dotyczących muzyki Chopina analizowanej z perspektywy recepcji i rezonansu jaki muzyka ta wzbudziła w europejskiej kulturze. więcej »


news Pamiętniki Fryderyka hrabiego Skarbka
Kompletna edycja wspomnień hrabiego Fryderyka Skarbka – ojca chrzestnego Chopina – w opracowaniu Piotra Mysłakowskiego. więcej »


news Polska Chopina - Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora
Książka przybliżająca miejsca, w których Chopin mieszkał, przebywał na letnim wypoczynku lub bawił jedynie przejazdem. więcej »


news Chopin's Poland. A guidebook to places associated with the composer.
Angielska wersja przewodnika "Polska Chopina". więcej »


news Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w fotografii
Fotograficzny zapis stuletniej niemal tradycji promowania muzyki Fryderyka Chopina poprzez warszawskie Międzynarodowe Konkursy Chopinowskie. więcej »

Zapraszamy do sklepu