AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back
Konkurs architektoniczny na projekt Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli

Konkurs architektoniczny na projekt Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli Konkurs architektoniczny na projekt Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli

10 listopada 2017 r. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłosił Konkurs  architektoniczny, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu Inwestycji położonego w sąsiedztwie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli.

Koncepcja architektoniczna musi uwzględniać przestrzenne powiązanie z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina, który jest centralnym punktem otaczającego go zabytkowego parku, w szczególności zaś harmonizować z funkcją miejsca – parku-pomnika stworzonego w latach 20. i 30. XX wieku, dla upamiętnienia wielkiego artysty.

Swoim gabarytem powinna wpisać się organicznie w krajobraz, nie dominując otoczenia, co nie wyklucza propozycji architektonicznych o wyrazistej tożsamości. Ukształtowanie terenu, kontekst architektoniczny międzywojennego parku-pomnika i roślinność, tworząca kompozycje zmienne w czasie są istotnymi punktami odniesienia projektu.

Kontekst ten powoduje, iż szczególne znaczenie będzie miał walor estetyczny propozycji i jej symbioza z walorami krajobrazowymi otoczenia. Projekt winien uwzględniać zaprojektowanie otaczającej kompozycji szaty roślinnej, która nawiązuje w twórczy sposób do lokalnego krajobrazu i modernistycznego założenia parkowego.

Inwestycja winna spełniać wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Łączna pula nagród: 116 000 euro.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 28 grudnia 2017 r.

Szczegóły na stronie Konkursu: www.archcompetition.chopin.gov.pl

Partner Konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

10 listopada 2017


Galeria fotografii »
 
mini