AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back
I Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych

I Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych I Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych

Jedną z podstawowych idei, jaka przyświeca Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina, od początku jego istnienia, a zarazem podstawowym elementem programowym jest dążenie do przywrócenie autentycznego brzmienia muzyki naszego genialnego kompozytora.

Szczegółowo nakreślony i konsekwentnie realizowany plan działań w tym zakresie obejmuje realizację stworzonego wg autorskiego projektu Stanisława Leszczyńskiego w 2005 roku i organizowanego corocznie Międzynarodowego Festiwalu Chopin i Jego Europa, który otworzył nową kartę w interpretacji muzyki Chopina. Od momentu zakupu pierwszego instrumentu z czasów Chopina - fortepianu Erarda z 1849 roku, Instytut rozbudowuję kolekcję fortepianów z epoki oraz ich kopii, stawiając je do dyspozycji wybitnych pianistów; jednocześnie zapraszając do Warszawy najlepsze orkiestry, specjalizujące się w wykonawstwie historycznym.

Także od kilku lat z wielkim powodzeniem realizowane są przez Instytut kolejne wydania płytowe, m.in. w serii „The Real Chopin", obejmującej - po raz pierwszy na świecie - dzieła wszystkie genialnego polskiego kompozytora w oryginalnym brzmieniu. Zbliżenie do oryginalnego aparatu wykonawczego, jakim dysponował kompozytor, pozwala na przywracanie dzisiejszym słuchaczom świadomości specyfiki muzyki Chopina - wyróżniających ją cech, które zatracane są w wykonawstwie na instrumentach współczesnych.

Kolejnym, niezwykle istotnym krokiem, zmierzającym do upowszechniania idei wykonawstwa muzyki Chopina na instrumentach z epoki będzie organizacja bezprecedensowego w skali światowej Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych.

Pierwsza edycja tego Konkursu zaplanowana jest na wrzesień 2018 roku i odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie, stając się jednym z kluczowych elementów programu obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości realizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

W założeniu uczestnikami Konkursu mają być pianiści wszystkich narodowości w wieku od 18 do 35 lat. Na etapie eliminacji nadsyłane zgłoszenia - zawierające zarówno rekomendacje, jak i nagrania video - oceniać będzie komisja kwalifikacyjna, złożona z autorytetów polskiego środowiska muzycznego. Wyłoni ona ok. 30 pianistów, którzy zaproszeni zostaną do udziału w Konkursie.

Jury Konkursu stworzą znakomici przedstawiciele współczesnego świata muzycznego, których działalność artystyczna i zawodowa sytuuje w kręgu najwybitniejszych specjalistów z zakresu wykonawstwa historycznego, a także wybitni interpretatorzy dzieł Chopina (również na instrumentach historycznych).

Harmonogram Konkursu przewiduje trzy etapy: I i II to recitale solowe, których repertuar obejmował będzie - obok oczywiście utworów Fryderyka Chopina - Preludium i Fugę z Das Wohltemperierte Klavier Johanna Sebastiana Bacha, a także polonezy polskich kompozytorów tworzących w pierwszej połowie XIX wieku. W III etapie 6 finalistów wykona wybrane przez siebie utwory z orkiestrą Fryderyka Chopina, a towarzyszyć im będzie doskonale znana polskiej publiczności ze swych pionierskich interpretacji utworów Chopina na instrumentach historycznych, prezentowanych wielokrotnie podczas festiwali Chopin i Jego Europa - legendarna Orkiestra XVIII Wieku.

Dla laureatów przewidziane są - obok nagród pieniężnych - propozycje prestiżowych koncertów z Orkiestrą XVIII Wieku, jak również projekty fonograficzne, realizowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Uczestniczący w konkursie pianiści będą mieli do dyspozycji fortepiany historyczne z kolekcji Instytutu (Erard z 1838, 1849 i 1855, Pleyel z 1848 i 1854, oraz Broadwood z 1843) oraz kopie instrumentów z epoki, w tym instrument specjalnie zamówiony na Konkurs: kopię warszawskiego instrumentu Chopina, Buchholtza.

Jako że jednym z głównych założeń programowych konkursu jest popularyzacja wykonawstwa historycznego dzieł Chopinowskich i zainteresowanie tym nurtem interpretacyjnym możliwie szerokich kręgów odbiorców na całym świecie, szczególny nacisk położony zostanie na realizację - wzorem ubiegłorocznego 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina - najwyższej jakości przekazu streamingowego całego konkursu oraz stworzenie atrakcyjnej i bogatej w informacje dedykowanej mu platformy internetowej, czerpiącej z najnowszych technologii i odpowiadającej na potrzeby współczesnego uczestnika życia kulturalnego.

Więcej informacji na: www.pl.chopin.nifc.pl/iccpi

19 października 2017


Galeria fotografii »
 
mini