AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back
Odszedł prof. Michał Bristiger

Odszedł prof. Michał Bristiger Odszedł prof. Michał Bristiger

16 grudnia 2016 roku zmarł w Warszawie w wieku 95 lat Michał Bristiger, profesor muzykologii, wychowawca kilku pokoleń polskich humanistów. Był erudytą imponującym zakresem i różnorodnością zainteresowań. Stworzył oryginalną koncepcję związków muzyki i słowa, był autorem wielkiej ilości opracowań historycznych, obejmujących estetyczne, teoretyczne i praktyczne problemy muzyki od średniowiecza do współczesności. Zainicjował i prowadził szereg naukowych serii wydawniczych, wśród nich wieloletnie cykle „Res Facta” i „Res Facta Nova”, „De Musica”, serii „Pagine”. Był pomysłodawcą, animatorem lub konsultantem licznych inicjatyw artystycznych, wśród nich Festiwali Muzycznych Polskiego Radia, Festiwali „De Musica”, spotkań dyskusyjnych „Atelier sceny muzycznej”, serii programowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. W jego aktywności zawodowej szczególne miejsce zajmowała muzyka polska, zwłaszcza twórczość Fryderyka Chopina i Witolda Lutosławskiego. Po przejściu na emeryturę w 1991 roku stworzył działające do ostatnich chwil prywatne seminarium naukowe, skupiające grono młodych humanistów.

Towarzyszył powołaniu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i był zawsze życzliwym krytykiem naszych działań.

16 grudnia 2016


Galeria fotografii »
 
mini