AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back
Po Konferencji prasowej NIFC – współpraca polsko-norweska

Po Konferencji prasowej NIFC – współpraca polsko-norweska Po Konferencji prasowej NIFC – współpraca polsko-norweska

W środę, 26 czerwca, odbyła się konferencja prasowa NIFC poświęcona projektowi „Pomiędzy tożsamością narodową a wspólnotą kultur: od Chopina i Tellefsena do XXI wieku” realizowanemu w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”, będącego częścią Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Konferencję poprowadził dyrektor NIFC, dr Artur Szklener, towarzyszyli mu zaś Maciej Janicki, kurator Muzeum Fryderyka Chopina i Ewa Sławińska-Dahlig, kierownik działu ds. nauki i wydawnictw NIFC.

Zgłoszony przez NIFC projekt został wysoko oceniony przez komisje kwalifikacyjne ze względu na interdyscyplinarność i wielowątkowość, obejmuje on bowiem działania artystyczne, muzealnicze, edukacyjne i informacyjno-promocyjne: koncerty, wystawy, konferencje naukowe, publikacje książkowe, warsztaty i prezentacje. Konferencja poświęcona została zaprezentowaniu najważniejszych założeń i celów projektu, w ramach którego zaplanowanych zostało 17 koncertów i 25 innych wydarzeń w 3 krajach i 6 miejscowościach, w których weźmie udział 350 artystów i specjalistów z różnych dziedzin. Projekt realizowany będzie dzięki współpracy ze strategicznymi partnerami norweskimi: Ringve Muzeum, Orkiestrą Symfoniczną miasta Trondheim, Norweskim Centrum Muzyki Tradycyjnej i Tańca oraz Związkiem Polaków we Fredrikstad.

Jednym z celów projektu jest ukazanie więzi pomiędzy Fryderykiem Chopinem i Thomasem Tellefsenem, przedstawienie artystów, ich twórczości i działalności estradowej. Projekt obejmuje zarówno rozważania na gruncie samej muzyki, jak i w dziedzinie literatury i sztuk plastycznych. Przenikaniu sztuk i wzajemnym ich oddziaływaniu poświęcona będzie warszawska wystawa zatytułowana „Od romantycznego poszukiwania tożsamości narodowej i kulturowej do modernistycznych przewartościowań. Chopin – Tellefsen – Grieg / Przybyszewski – Weiss – Munch”, druga zaś wystawa, w Trontheim, skupi się na ukazaniu relacji Chopin–Tellefsen i przygotowana będzie pod hasłem „Pomiędzy tożsamością narodową a wspólnotą kultur: Fryderyk Chopin i Thomas Tellefsen”.

W ramach projektu odbędą się cztery konferencje naukowe (w Paryżu, Oslo, Radziejowicach i Warszawie), wydane zostanie pierwsze polskie tłumaczenia książki o uczniu i przyjacielu Chopina autorstwa dr Ingrid Loe Dalaker „Thomas Tellefsen w norweskiej i francuskiej kulturze muzycznej”, powstanie również aplikacja GPS na urządzenia mobilne „Śladami kompozytorów polskich i norweskich” (Chopin, Tellefsen, Grieg, Nordheim, Lutosławski).

Ważną częścią projektu są koncerty, wśród których znajdzie się 8 koncertów polsko-norweskich w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa” w 2014 roku, ponadto prezentacje źródeł folkloru polskiego i skandynawskiego, muzyczne transkrypcje i parafrazy, recital pieśni narodowych „Między Południem a Północą”, koncerty w Paryżu (2013), Fredrikstad (2014) i Trondheim (2014) przy współpracy z Orkiestrą Symfoniczą z Trondheim. Zespół, pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego, wykona 2 koncerty w Polsce i 2 koncerty w Norwegii. Koncerty służyć będą m.in. promocji twórczości mniej znanych norweskich kompozytorów.

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału we wszystkich proponowanych w ramach projektu wydarzeniach, które organizowane będą aż do roku 2015.

Fotoreportaż: Agata Mierzejewska

26 czerwca 2013