AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back
Wystawa - Fryderyk Chopin w twórczości rzeźbiarzy i medalierów

Wystawa - Fryderyk Chopin w twórczości rzeźbiarzy i medalierów Wystawa - Fryderyk Chopin w twórczości rzeźbiarzy i medalierów

Nowa wystawa w Muzeum Fryderyka Chopina dopełniła otwartą w styczniu 2006 roku stałą ekspozycję „Fryderyk Chopin w Warszawie, Paryżu i Nohant”. W dwóch salach parteru Zamku Ostrogskich pomieszczono około 40 rzeźb oraz blisko 100 medali, plakiet i plakietek. Najstarszym z eksponatów jest medalion w brązie Jeana Francoisa Bovy, przedstawiający głowę Chopina, dzieło wykonane za życia kompozytora w Paryżu. Wystawione zostały również prace najznakomitszych polskich artystów, m.in. Gustawa Zemły, Ksawerego Dunikowskiego i Alfonsa Karnego.

Jedna z dwóch sal poświęcona została wyłącznie historii pomnika Chopina dłuta Wacława Szymanowskiego, znajdującego się w warszawskich Łazienkach.

Autorką scenariusza wystawy jest Maria Grońska.
Projekt plastyczny przygotowały Żaneta Govenlock i Violetta Damięcka.
Wystawa jest czynna codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godz. 10 00 – 18.00.

Cena biletów 10 zł i 5 zł.
W środy wstęp bezpłatny.

Wystawa Fryderyk Chopin w medalierstwie i rzeźbie jest czasowo nieczynna.


Uwidocznionemu w przestrzeni ekspozycyjnej zasadniczemu podziałowi eksponatów według techniki wykonania, towarzyszy ujęcie chronologiczne.

Z jednej strony wystawa dokumentuje zainteresowanie muzyką i osobą Fryderyka Chopina, trwające nieprzerwanie od połowy XIX wieku (narastające zwłaszcza w okresach świętowania rocznic chopinowskich, a także w czasie trwania imprez o ustalonej reputacji, jak np. Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina, Festiwale Chopinowskie w Dusznikach-Zdroju, czy Festiwale Pianistyki Polskiej w Słupsku), z drugiej - gromadząc obiekty dotyczące jednej postaci, a powstałe na przestrzeni ponad 150 lat, daje czytelne świadectwo przemian zachodzących w sztuce.

Wystawa Idąc śladem pierwszego z wymienionych wątków sięgamy do lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku, kiedy to powstał słynny medalion Jean François Antoine Bovy'ego oraz popiersie Jean Pierre Dantana. Bovy stał się wzorem dla kilku następnych pokoleń plastyków - reminiscencje tego wizerunku znajdziemy wielokrotnie podczas zwiedzania ekspozycji. Znacznie mniej zapładniająca twórczą wyobraźnię okazała się praca Dantana (niezbyt ceniona również przez samego Chopina, por. cytowany na podpisie fragment korespondencji). Kolejne obiekty współczesne Chopinowi to subtelna kamea w agacie włoskiego artysty Luigi Islera oraz tzw. „biust" Jean Baptiste Auguste Clésingera (por. prace tego samego autora - maska pośmiertna, odlew dłoni i nagrobek Chopina na cmentarzu Père-Lachaise - w ekspozycji biograficznej na I piętrze).

Wystawa Dalsze prace zgromadzone w pierwszej sali to obiekty powstałe już po śmierci Chopina. Znajdujemy tu zarówno formy zwarte, zachowujące naturalistyczną wierność np. szczegółów stroju, ograniczające się do realistycznego, beznamiętnego przedstawiania (rzeźby Władysława Czaplińskiego, Piusa Welońskiego), jak również kompozycje o bardziej swobodnej ekspresji i dynamice (Michał Bloch, Stanisław Ostrowski), aż do secesyjnych wyrafinowanych prac posługujących się płynną, falistą linią o miękkim kształcie, ornamentyką i asymetrią (płaskorzeżby Stanisława Romana Lewandowskiego i Jeanne de Castries Beaumont, nieznanego autorstwa kałamarz z popiersiem Chopina, plakieta Jana Nalborczyka). Możemy również odnaleźć ślady zainteresowania twórców antykiem w pracy Jana Wysockiego Chopin wieńczony przez muzy, czy symbolizmem w kompozycji alegorycznej Antoniego Madeyskiego.

Wystawa Następna sala prezentuje prace powstałe w kolejnych latach XX wieku: rzeźby o charakterze portretowym i pomnikowym, wykonane w rozmaitej stylistyce - od neoklasycyzmu do ekspresjonizmu, a także medale i plakiety będące znakiem-symbolem imprez chopinowskich bądź powstałe z ich okazji.

Wystawa Wystawa Wystawa Wysawa Wystawa Wystawa Wśród rzeźb na uwagę zasługują wyraziste popiersia Xawerego Dunikowskiego, Ludwiki Nitschowej, Alfonsa Karnego, Stanisława Sikory czy Stanisława Michała Lipskiego, pełna prostoty Postać Chopina Kazimierza Ryszki, poruszająca płaskorzeźba Gustawa Zemły Chopin umierający a także niekonwencjonalne prace Joanny Barcickiej, Andrzeja Renesa i Bronisława Chromego. Medale i plakiety związane z Konkursem Chopinowskim autorzy wystawy wyróżnili czerwoną naklejką, zaś dokumentujące historię Towarzystwa im Fryderyka Chopina - czerwonym paskiem na podpisie. Prace te są prezentowane jedno- lub dwustronnie, na ich awersach można czasem odnaleźć wizerunki Chopina według słynnych portretów Ambrożego Mieroszewskiego, Ary Scheffera, Eugène Delacroix, Elizy Radziwiłłówny. Autorami medali „konkursowych" prezentowanych na wystawie są Anna Jarnuszkiewicz, Józef Markiewicz, Ewa Olszewska-Borys, medali „rocznicowych" m.in. Adam Boniecki, Józef Gosławski, Maria Gerson-Dąbrowska, Konstanty Laszczka.

Wystawa Wychodząc z głównej sali ekspozycyjnej napotykamy obiekt bliski sercu każdego Polaka, niejako symbolizujący Polskę i jej stolicę. Jest to makieta pomnika Fryderyka Chopina autorstwa Wacława Szymanowskiego oraz odlew głowy kompozytora. Duża reprodukcja fotografii z odsłonięcia posągu w Łazienkach Królewskich w Warszawie w 1926 roku, a także materiały rękopiśmienne (m.in. autoryzowany szkic wykonany przez autora monumentu) i drukowane (np. cegiełki na budowę pomnika) dopełniają całości dzieła.

Wystawa A opuszczając wystawę mijamy Fryderyka Chopina otulonego w płaszcz i wędrującego w nieznanym kierunku... (Ludwika Nitschowa, Postać Fryderyka Chopina, model pomnika). 

  

22 lutego 2006