MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MUZYKOLOGICZNA Muzyka źródeł. Polska – Norwegia MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MUZYKOLOGICZNA Muzyka źródeł. Polska – Norwegia

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MUZYKOLOGICZNA

Muzyka źródeł. Polska - Norwegia

Radziejowice k. Warszawy,
14 sierpnia 2014 r.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji dotyczy zagadnień szeroko pojętej muzyki tradycyjnej Polski i Norwegii, w tym wzajemnego przenikania się tradycji muzycznych i tanecznych obydwu narodów, jak również elementów dla nich charakterystycznych. Oprócz wysłuchania wykładów prowadzonych przez polskich i norweskich specjalistów w tej dziedzinie, prowadzenia dyskusji i odbycia cennych spotkań uczestnicy będą także mogli wziąć udział w warsztatach tradycyjnego tańca norweskiego i polskiego. Całość zakończy koncert norweskiego zespołu Feleboga oraz polskiego - Prusinowski Trio.

 

PROGRAM

8:45 otwarcie konferencji

9:00-10:00 wykład: Dagmara Łopatowska-Romsvik - Edukacja w zakresie muzyki tradycyjnej w Norwegii

10:00-11:00 wykład: Hans Olav Gorset - Hand-written Norwegian music books - documentation and inspiration

11:00-11:15 przerwa kawowa

11:15-12:45 warsztaty tańca norweskiego: Hans Olav Gorset, Hans-Hinrich Thedens

12:45 - 13:45 obiad

13:45-14:45 wykład: Ewa Dahlig-Turek, prof. ISPAN - ‘Polish rhythms' in Scandinavia

14:45-15:45 wykład: Hans-Hinrich Thedens - Triple meter couple dances from east to west

15:45-16:00 przerwa kawowa

16:00-17:00 wykład: Tomasz Nowak - Choreotechnika tradycyjnych polskich tańców wiejskich a polskie tańce narodowe

17:00-18:30 warsztaty tańca polskiego: Prusinowski Trio

18:30-19:30 kolacja

19:30-21:00 koncert Prusinowski Trio i Feleboga

 

ZGŁOSZENIA

Chęć uczestnictwa w konferencji i warsztatach prosimy zgłosić na adres conference@nifc.pl w postaci wypełnionego formularza. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2014 r.

 

KOSZTY

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy będą mieli możliwość darmowego dojazdu autobusem (wyjazd z parkingu obok NIFC przy ul. Ordynackiej o godz. 7:00, powrót bezpośrednio po koncercie). Osoby nieposiadające imiennych zaproszeń mogą skorzystać z płatnych posiłków, zaznaczając odpowiednie rubryki w formularzu.

 

JĘZYK KONFERENCJI

Obrady konferencji oraz warsztaty będą prowadzone w języku polskim i angielskim. Uczestnicy otrzymają również tłumaczenia wykładów w wybranym języku.

 

KONTAKT I PYTANIA

Dodatkowe informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie: www.pl.chopin.nifc.pl/eog w zakładce „Konferencje" oraz na stronie www.pl.chopin.nifc.pl.

 

ADRES ORGANIZATORA

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Dział ds. Nauki i Wydawnictw
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
fax +48 22 44 16 113
e-mail: conference@nifc.pl
www.pl.chopin.nifc.pl

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
ul. Henryka Sienkiewicza 4
96-325 Radziejowice


Galeria fotografii »
 
mini mini
mini mini
mini mini
mini mini
mini mini
mini mini
mini mini
mini mini
mini