MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Konferencja - Nationality / Universality Konferencja - Nationality / Universality

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MUZYKOLOGICZNA
Narodowość i uniwersalizm
„Historiografia muzyczna w Europie Środkowej i Wschodniej”

Radziejowice k. Warszawy, 15–17 września 2014 r.

Do pobrania:

TEMATYKA KONFERENCJI

Historiografie muzyczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej staną się wiodącym tematem Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej. Jej celem będzie próba rekapitulacji badań historycznych o różnych profilach oraz przegląd bieżących tematów badawczych. Konferencja będzie okazją do reinterpretacji narodowych historiografii muzycznych i konfrontacji różnych punktów widzenia na dzieje muzyki.

Historiografia uważana za centralną dyscyplinę muzykologii, od kilku dziesięcioleci jest polem poszukiwania nowych kierunków i inspiracji badawczych. Przewartościowaniu ulegają fundamentalne przesłanki muzykologii historycznej, w tym zwłaszcza pojmowanie historii muzyki jako wytworu wielkich ludzi, wielkich dzieł, wielkich tradycji lub wielkich odkryć. Podważono zasadność perspektyw globalnych i uniwersalnych, postulując skierowanie uwagi na rzeczywistość lokalną i na codzienność życia muzycznego. Powstaje pytanie, w jaki sposób nowe myślenie wywiera wpływ na historiografie lokalne; czy i w jakim kierunku przeobrażeniom ulegają metodologie i narracje narodowych historii muzyki, które znajdują się poza głównym nurtem zachodniej refleksji historycznej.

ZAKRESY TEMATYCZNE

  • Narodowe historie muzyki versus historia regionów i ośrodków muzycznych
  • Narodowe historie muzyki wobec metodologicznych modeli historiograficznych
  • Przedmiot historiografii muzycznej: historia muzyki, historia piśmiennictwa o muzyce, historia recepcji i życia muzycznego
  • „Herosi” muzyki narodowej w narodowych historiografiach
  • Społeczno-polityczne i kulturowe determinanty historiografii muzycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
  • Znaczenie tradycji ludowych w historiografiach narodowych

ZGŁOSZENIA I TERMINY

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń w postaci wypełnionego formularza wraz z abstraktem referatu w języku angielskim (300–400 słów). Zgłoszenie należy przesłać do 15 listopada 2013 r. Adres strony: www.pl.chopin.nifc.pl/conference
Lista zaakceptowanych abstraktów zostanie podana do 31 grudnia 2013 r.

KOSZTY KONFERENCYJNE

Organizator pobiera opłatę konferencyjną wysokości: 50 euro [200 PLN], którą należy wpłacić na konto Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w okresie między 31 grudnia 2013 r. a 30 czerwca 2014 r. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas konferencji, jednak nie zwraca kosztów podróży.

JĘZYK KONFERENCJI

Obrady konferencji odbywać się będą w języku angielskim.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

  • prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek, Instytut Muzykologii - Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Irena Poniatowska, Instytut Muzykologii - Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Chopinowska
  • dr hab. Paweł Gancarczyk, Sekcja Muzykologów - Związek Kompozytorów Polskich, Instytut Sztuki - Polska Akademia Nauk
  • dr Artur Szklener, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

KSIĄŻKA POKONFERENCYJNA

Planowane jest wydanie książki pokonferencyjnej.

KONTAKT I PYTANIA

Dodatkowe informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie: www.pl.chopin.nifc.pl/conference. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do wysyłania ich na adres: conference@nifc.pl. Na Państwa pytania będą odpowiadali członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

ADRES ORGANIZATORA

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Dział ds. Nauki i Wydawnictw
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
fax +48 22 44 16 113
e-mail: conference@nifc.pl
www.pl.chopin.nifc.pl

MIEJSCE KONFERENCJI

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
ul. Henryka Sienkiewicza 4
96-325 Radziejowice