MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Konferencja Muzykologiczna w Paryżu, 18 września 2013 Konferencja Muzykologiczna w Paryżu, 18 września 2013

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MUZYKOLOGICZNA
„Chopin i Tellefsen
na tle kultury muzycznej Paryża XIX wieku”

Biblioteka Polska w Paryżu
Paryż, 18 września 2013

 

O Konferencji

Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna „Chopin i Tellefsen na tle kultury muzycznej Paryża XIX wieku” odbyła się 18 września 2013 roku w siedzibie Biblioteki Polskiej w Paryżu, która wraz z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina była współorganizatorem tego wydarzenia. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół problematyki tożsamości narodowej kompozytorów działających w XIX-wiecznej stolicy Francji, poruszając zarazem ważne zagadnienia relacji pomiędzy Fryderykiem Chopinem a jego uczniem Thomasem Tellefsenem, sytuując obu twórców na tle ówczesnych prądów artystycznych i społecznych (takich jak juste milieu) czy też prezentując właściwe dla recepcji ich muzyki dwojakie postawy – takie jak sytuowanie tej twórczości w kontekście narodowym i etnicznym, a jednocześnie postrzeganie jej jako uniwersalnego języka kultury europejskiej.

Konferencja, wśród której uczestników znaleźli się zarówno badacze młodzi, jak i światowe autorytety, stanowiła szczególną okazję do spojrzenia na swoisty tygiel kultury, jakim był Paryż epoki romantyzmu, pod różnymi kątami i do namysłu nad wartościami tak bliskimi dzisiejszej Europie, jak różnorodność i wspólnota kulturowa.

Program

9:00 – otwarcie konferencji

  • prof. C. Pierre Zaleski – Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu
  • dr Anna Czarnocka – Biblioteka Polska w Paryżu
  • dr Artur Szklener – dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

9:00-11:30 sesja 1

9:30 – prof. Irena Poniatowska: Walory narodowe w dziełach Chopina w okresie paryskim
Abstrakt: PL, GB, FR

10:10 – prof. Jean-Jacques Eigeldinger: Tellefsen na śladach Chopina: pomiędzy pokrewieństwami, poświęceniem a strategią
Abstrakt: PL, GB, FR

10:50 – dr Ingrid Loe Dalaker: Thomas Tellefsen a juste milieu
Abstrakt: PL, GB, FR

 

11:30-12:00 Przerwa na kawę

 

12:00-13:20 sesja 2 

12:00 – dr Marie-Paule Rambeau: Joseph d'Ortigue (1802-1866). Perspektywa nieznanego biografa Chopina
Abstrakt: PL, GB, FR

12:40 – Cecilia Jorgensen: Chopin nauczający śpiewaków
Abstrakt: PL, GB, FR

 

13:20 Przerwa obiadowa

 

15:00-17:00 sesja 3

15:00 – dr Mateusz Chmurski: „Te karty mógł napisać tylko Polak!". Początki narodowego modelu recepcji Chopina
Abstrakt: PL, GB, FR

15:40 – Maciej Janicki: Słuchając Paryża. Chopin pomiędzy soirées intimes a nowoczesnym pejzażem dźwiękowym
Abstrakt: PL, GB, FR

16:20 – Daniel W. Papuga: „Zamiast listu przesyłam Panu Tellefsena"
Abstrakt: PL, GB, FR

17:00-18:00 dyskusja i zamknięcie konferencji

 

19:00 Recital fortepianowy François Dumonta
Chopin, Tellefsen