MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Konferencja 2012 Konferencja 2012

41. Konferencja Muzykologiczna ZKP

X Konferencja NIFC

_ _ _ _

MUZYKOLOGIA POLSKA U PROGU NOWEGO STULECIA
ZAKRES, CEL I METODY

Radziejowice, 17–19 X 2012

_ _ _ _

17 X 2012 (środa)

11:00
Msza Święta i złożenie kwiatów w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w 163. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina

12:00
Wyjazd z Warszawy (parking przy pomniku Mikołaja Kopernika)

13:30
Obiad

14:30
Otwarcie konferencji

14:45–16:15
Panel 1. Współczesna chopinologia: forma, gatunek, edytorstwo, wykonawstwo

Organizacja i prowadzenie: Artur Szklener (Warszawa)
Uczestnicy dyskusji: Zofia Chechlińska (Warszawa), Ewa Sławińska-Dahlig (Warszawa), Piotr Mysłakowski (Warszawa)

16:15–16:30
Przerwa

16:30–18:00
Panel 2. Modele polskiej muzykologii po wojnie. Autoportrety z proweniencją lwowską w tle (cz. I)
Organizacja i prowadzenie: Irena Poniatowska (Warszawa)
Uczestnicy dyskusji: Zygmunt M. Szweykowski (Kraków), Jan Stęszewski (Poznań/Warszawa), Anna Czekanowska (Warszawa), Mirosław Perz (Warszawa)

18:00–18:15
Przerwa

18:15–19:45
Panel 2. Modele polskiej muzykologii po wojnie. Autoportrety z proweniencją lwowską w tle (cz. II)
Uczestnicy dyskusji: Ludwik Bielawski (Warszawa), Michał Bristiger (Warszawa), Zofia Helman (Warszawa), Irena Poniatowska (Warszawa)

20:00
Transmisja Requiem z Bazykili Świętego Krzyża

21:00
Kolacja

_ _ _ _

18 X 2012 (czwartek)

8:15
Śniadanie

9:00–11:00
(sesje równoległe)

Sesja 1. Z problematyki badań nad muzyką dawną
Prowadzenie: Remigiusz Pośpiech (Wrocław/Opole)

 • Anna Gruszczyńska-Ziółkowska (Warszawa): Polskie badania archeomuzykologiczne
 • Agnieszka Leszczyńska (Warszawa): Liturgika jako narzędzie badań historyka muzyki
 • Magdalena Oliferko (Warszawa/Bazylea): Improwizacja i rytmiczna inegalizacja a zapis muzyczny baroku
 • Anna Ryszka-Komarnicka (Warszawa): Judyta i Holofernes - oratoryjne odpowiedniki bohaterów barokowej opery, Amazonki i Tyrana

Sesja 2. Muzyka – obraz – przestrzeń
Prowadzenie: Alicja Jarzębska (Kraków)

 • Regina Chłopicka (Kraków): Uwagi o perspektywach rozwoju analizy przekazów multimedialnych na przykładzie realizacji scenicznych opery K. Saariaho „L'amour de loin"
 • Agnieszka Draus (Kraków): Teatr muzyczny Karlheinza Stockhausena w perspektywie teoretycznej
 • Jacek Szerszenowicz (Łódź): Audiowizualność - piąty stan muzyki
 • Katarzyna Szymańska-Stułka (Warszawa): Zagadnienie przestrzeni w muzyce jako perspektywa badawcza przemian idei i struktury kompozycji

11:00–11:30
Przerwa kawowa

11:30–13:15
Panel 2 Muzyka najnowsza w Polsce - problemy i wyzwania
Organizacja i prowadzenie: Beata Bolesławska-Lewandowska (Warszawa)
Uczestnicy dyskusji: Daniel Cichy (Kraków), Jerzy Kornowicz (Warszawa), Iwona Lindstedt (Warszawa), Monika Pasiecznik (Warszawa), Dariusz Przybylski (Warszawa), Marcin Trzęsiok (Katowice)

13:30
Obiad

14:30–16:00
Panel 3 Metodologiczne problemy historiografii muzycznej XIX i XX wieku
Organizacja i prowadzenie: Zofia Helman (Warszawa)

 • Irena Poniatowska (Warszawa): Periodyzacja w historii muzyki
 • Alicja Jarzębska (Kraków): Historia muzyki w ujęciu Karola Bergera
 • Iwona Lindstedt (Warszawa): Kategoria nowości w historiografii muzyki XX wieku
 • Zbigniew Skowron (Warszawa): Carla Dahlhausa myśli o historii strukturalnej
 • Zofia Helman (Warszawa): Perspektywy narodowej historii muzyki

16:00–16:30
Przerwa

16:30–18:00
Panel 4. Etnomuzykologia wobec wyzwań współczesności
Organizacja i prowadzenie: Anna Czekanowska (Warszawa)
Uczestnicy dyskusji: Katarzyna Dadak-Kozicka (Warszawa), Piotr Dahlig (Warszawa), Tomasz Nowak (Warszawa), Jan Stęszewski (Warszawa/Poznań), Sławomira Żerańska-Kominek (Warszawa)

18:00–18:30
Przerwa

18:30–18:45
Wręczenie Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta

18:45–19:30
Irena Poniatowska (Warszawa) – prezentacja tekstu Mieczysława Tomaszewskiego (Kraków): Odczytywanie dzieła muzycznego. Od kategorii elementarnych do fundamentalnych i transcendentnych.

Prezentacja internetowej wersji „Musicology Today” – Łukasz Kozak (Warszawa), Sławomira Żerańska-Kominek (Warszawa)

20:00
Kolacja

21:00
Recital fortepianowy

_ _ _ _

19 X 2012 (piątek)

8:15
Śniadanie

9:00–11:00
(sesje równoległe)

Sesja 3. W poszukiwaniu nowych metod i zakresów badawczych
Prowadzenie: Paweł Gancarczyk (Warszawa)

 • Krzysztof Bilica (Warszawa): Chopin – dodekafonista i serialista albo ogadywanie Finału Sonaty b-moll
 • Stanisław Dąbek (Warszawa): Wielogłosowa religijna muzyka konfesyjna - gatunek nie tylko sztuki kompozytorskiej
 • Rafał Ciesielski (Zielona Góra): Muzyka jazzowa jako przedmiot badań muzykologii
 • Piotr Dahlig (Warszawa): Biografistyka w etnomuzykologii

Sesja 4. W kręgu polskiej twórczości muzycznej XIX i XX wieku
Prowadzenie: Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków)

 • Krzysztof Rottermund (Szczecin/Berlin): Wieniawski, Hauptmann, Marschalk, Corinth - koneksje literacko-artystyczne
 • Agnieszka Chwiłek (Warszawa): Kameralistyka polska II połowy XIX wieku - postulaty badawcze
 • Maryla Renat (Częstochowa): Brzmienie a relacje interinstrumentalne w fakturze kameralnej na przykładzie wybranych polskich sonat skrzypcowych XX wieku
 • Violetta Przech (Bydgoszcz): W kręgu współczesnych technik kompozytorskich. System centrowy Zbigniewa Bargielskiego

11:00–11:30
Przerwa kawowa

11:30–13:15
Panel 5 Nowe problemy i perspektywy muzykologii systematycznej
Organizacja: Sylwia Makomaska (Warszawa)
Prowadzenie: Sławomira Żerańska-Kominek (Warszawa)

 • Andrzej Miśkiewicz (Warszawa): Interdyscyplinarne zagadnienia w badaniach nad percepcją dźwięku
 • Piotr Podlipniak (Poznań): Muzyka i język a muzykologia systematyczna. O aktualności perspektywy językowej w badaniach nad muzycznością człowieka
 • Justyna Humięcka-Jakubowska (Poznań): Cel i zakres zautomatyzowanego badania muzyki
 • Joanna Kantor-Martynuska (Warszawa): Muzyka w życiu codziennym i reakcje emocjonalne na muzykę - perspektywa słuchacza
 • Sylwia Makomaska (Warszawa): Muzyka w komunikacji marketingowej - problematyka badań

13:30
Obiad

14:30–16:00
Panel 6 Muzykologia wobec nauk humanistycznych
Organizacja i prowadzenie: Maciej Jabłoński (Poznań)
Uczestnicy dyskusji: Sławomira Żerańska-Kominek (Warszawa), Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa), Marcin Krajewski (Warszawa), Leszek Polony (Kraków), Marcin Trzęsiok (Katowice)

16:00
Zamknięcie konferencji

16:45
Powrót do Warszawy

_ _ _ _

Organizatorzy:

 • Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

przy współpracy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Programowa:

 • dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. PAN
 • prof. dr hab. Irena Poniatowska
 • dr Artur Szklener
 • prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek

Organizacja:

 • Tomasz Nowak
 • Ludmiła Ołtarzewska
 • Ewa Sławińska-Dahlig
 • Marcin Wąsowski

Galeria fotografii »
 
mini mini
mini mini
mini mini
mini mini

ODWIEDŹ
STRONY: