IX Konferencja Chopinowska 2010. Postscriptum IX Konferencja Chopinowska 2010. Postscriptum

1-2 XII 2011
Sala Konferencyjna NIFC (ul. Tamka 43, Warszawa)

_ _ _ _

Program Konferencji

_ _ _ _

1 XII 2011 (czwartek)

9.00
Rozpoczęcie konferencji - Zarządzanie wartościami w kulturze
prowadzący: dr Maciej Jabłoński

9.15-9.45
prof. Jacek Kurczewski
Chopin jako bohater kultury

9.45-10.15
dr Marcin Poprawski
Od wartości estetycznej do marki ikonicznej. Chopin kreatywnie konsumowany

10.15-10.30
Przerwa

10.30-11.00
dr hab. Krzysztof Moraczewski
Petryfikacja jako niechciany efekt działań kulturalnych [abstrakt]

11.00-11.30
Michał Kazimierczak
Marka Chopin w roku 2010. Signum temporis czy nieporozumienie?

11.30-12.00
Dyskusja

12.00-12.30
Przerwa

Współczesne wykonawstwo muzyki Chopina: od źródeł do zapisu fonograficznego
prowadzący: Grzegorz Michalski

12.30-13.00
dr Wojciech Bońkowski
„Kiedy jestem w werwie i silny, – potrzebuję fortepianu Pleyela”.
Krótka historia „prawdziwego” Chopina

13.00-13.30
Stanisław Leszczyński, Janusz Olejniczak, Wojciech Świtała, prof. Benjamin Vogel
Dyskusja

13.30-14.00
Przerwa

14.00-15.00
Recital Chopinowski - Wojciech Świtała
(Sala Konferencyjna Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina)

15.00-16.00
Przerwa

Chopin i krytyka muzyczna. Historia i dzień dzisiejszy
prowadząca: prof. Irena Poniatowska

16.00-16.30
prof. Irena Poniatowska
Chopin w świetle krytyki do I wojny światowej [abstrakt]

16.30-17.00
dr hab. Magdalena Dziadek
Tradycyjne i nowatorskie rysy polskiej myśli krytycznomuzycznej o Chopinie w XX-leciu międzywojennym [abstrakt]

17.00-17.30
Grzegorz Michalski
Chopin – problem estetyczny i polityczny. Krytyka po roku 1945

17.30-18.00
dr Maciej Jabłoński
Krytyki muzycznej sens przebrzmiały…?

18.00-18.30
dr Władysław Malinowski, Marcin Majchrowski
Dyskusja

18.30-19.00
Dyskusja podsumowująca

_ _ _ _

2 XII 2011 (piątek)

Obecność Chopina we współczesnej kulturze muzycznej
prowadzący: dr Artur Szklener

10.00-10.30
prof. Mieczysław Tomaszewski
Muzyka Chopina w perspektywie percepcji, recepcji i rezonansu

10.30-11.00
Krzysztof Droba
„Chopinspira” jako świadectwo obecności Chopina w świadomości współczesnych kompozytorów polskich - w konfrontacji z recepcją „Chopinspiry” w publicystyce muzycznej [abstrakt]

11.00-11.30
Joanna Grotkowska
Rezonans muzyki Fryderyka Chopina w twórczości kompozytorów XX wieku
(według Andrzeja Chłopeckiego)

11.30-11.45
Przerwa

11.45-12.15
Agata Mierzejewska
Chopin ograny

12.15-12.45
Tomasz Szachowski
Chopin goes jazz, rock, folk!

12.45-13.15
Mariusz Gradowski
Kwestia smaku, czyli Chopin homogenizowany. Między sztuką a konsumpcją

13.15-13.45
Dyskusja

13.45-15.00
Przerwa

Chopin w sztukach wizualnych
prowadząca: Alicja Knast

15.00-15.30
dr Anna Manicka
O zachęcaniu do Chopina z perspektywy nowej kultury wizualnej [abstrakt]

15.30-16.00
Jacek Malinowski
Produkcja kontra kreacja: pop-celebracja dwu ikonicznych kompozytorów:
Chopina i Mozarta

16.00-16.30
dr Iwona Kurz
Chopin jako logo. Obecność wizerunku Fryderyka Chopina w polskiej kulturze wizualnej [abstrakt]

16.30-17.00
dr hab. Iwona Sowińska
Filmowy rezonans Chopinowskiego jubileuszu [abstrakt]

17.00-17.30
Dyskusja

17.30-18.00
Przerwa

18.00-19.00
Wernisaż (Muzeum Fryderyka Chopina)

19.00-20.00
Recital ChopinowskiJanusz Olejniczak
(Sala Koncertowa Muzeum Fryderyka Chopina)

_ _ _ _

ODWIEDŹ
STRONY: