MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Konferencja 2008 Konferencja 2008

Oddziaływanie muzyki Chopina na kompozytorów europejskich do pierwszej wojny światowej

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa NIFC

Warszawa 4-6 grudnia 2008

                           

                            Centrum Kompetencji eGov i eEdu

                                    ul. Kopernika 30, Warszawa

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Program do pobrania w pliku pdf

 

Czwartek, 4 grudnia

 • 13.00 Otwarcie konferencji

KOMPOZYTORZY POLSCY
 

 • 13.30 IRENA PONIATOWSKA (WARSZAWA), Recepcja - zagadnienia ogólne
 • 14.00 IRENA PONIATOWSKA (WARSZAWA), Chopin - Dobrzyński. Podobieństwa i różnice stylu
 • 14.30 MAGDALENA OLIFERKO (WARSZAWA), Julian Fontana. Między indywidualnością a naśladownictwem
 • 15.00 EWA TALMA-DAVOUS (PARIS), Edouard Wolff (1816-1880) - zainspirowany kopista

przerwa

 • 16.15 MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI (KRAKÓW), Mazuromania czyli Chopina rezonans prowincjonalny: casus Henryka Szopowicza
 • 16.45 MAGDALENA CHYLIŃSKA (KRAKÓW), Chopin i Zarębski - uwagi wstępne do badań nad recepcją
 • 17.15 Dyskusja
 • 19.30  ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE, SALA SENATORSKA VÉRONIQUE BRIEL - RECITAL FORTEPIANOWY
  W PROGRAMIE UTWORY KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Piątek, 5 grudnia

KRĄG ROMAŃSKI (FRANCJA, WŁOCHY, HISZPANIA)

 

 • 9.00 JACQUELINE WAEBER (DURHAM, USA), Chopin - Alkan
 • 9.30 JEAN-JACQUES EIGELDINGER (GENÈVE), Stephen Heller epigonem? Jego 24 Preludia op. 81 wobec Chopina
 • 10.00 JEAN-MICHEL NECTOUX (PARIS), Gabriel Fauré i tradycja chopinowska

  przerwa
 • 11.00 DENIS HERLIN (PARIS), Debussy - interpretator i egzegeta Chopina
 • 11.30 RAOUL MELONCELLI (ROMA), Wpływ Chopina na twórczość fortepianową Stefano Golinellego
 • 12.00 ANTONIO CASCELLI (MAYNOOTH), Busoni - Chopin: „Młody Klasycyzm"
 • 12.30 MARÍA NAGORE (MADRID), Upowszechnianie fortepianu Chopina przez skrzypce Sarasatego (1844-1908)
 • 13.00 Dyskusja

przerwa

CHOPIN I LISZT

 • 15.00 PIERRE GOY (LAUSANNE), Koncert fortepianowy w czasach Chopina: wersja da camera
 • 16.00 BRUNO MOYSAN (PARIS), Liszt przed Chopinem. Studium uwielbienia,pragmatyczne zawłaszczenie lub oddanie sprawie
 • 16.30 HALINA GOLDBERG (BLOOMINGTON), "Stworzy mi królestwo w swym mocarstwie". Autorstwo, oryginalność i intertekstualność w Six chants polonais de Fr. Chopin F. Liszta

przerwa

 • 17.30 DAVID KASUNIC (LOS ANGELES), Między imitacją i ekspresją. Jak Fryderyk Chopin wpłynął na zmianę oceny muzyki programowej przez Friedricha Niecksa
 • 18.00 KRISTEN STRANDBERG (BLOOMINGTON), "Une véritable consécration": ponowione pytanie o wpływ Chopina na Gottschalka
 • 18.30 Dyskusja
 • 20.00 SALA KONFERENCYJNA KAROL RADZIWONOWICZ - RECITAL FORTEPIANOWY
  W PROGRAMIE UTWORY F. LISZTA

Sobota, 6 grudnia

KRĄG NIEMIECKI I POZOSTAŁE KRAJE EUROPEJSKIE

 

 • 9.00 JEFFREY KALLBERG (PHILADELPHIA), Muzyczna reakcja na śmierć Chopina. Przekomponowanie Preludium c-moll przez Ferdinanda Hillera
 • 9.30 HERBERT SCHNEIDER (SAARBRÜCKEN), Etiudy Chopina i Henselta. Studium porównawcze
 • 10.00 HARTMUTH KINZLER (OSNABRÜCK), Idee pianistyczne Chopina i ich adaptacja w kompozycjach Johannesa Brahmsa

przerwa

 • 11.00 JOACHIM DRAHEIM (KARLSRUHE), Wpływ Chopina na dwóch uczniów Schumanna: Carla Reinecke'a (1824-1910) i Woldemara Bargiela (1828-1897)
 • 11.30 EKKEHARD KREFT (DÜLMEN), Chopin - Grieg. Analogie w harmonii?
 • 12.00 JIM SAMSON (LONDON), Digenis Akritas
 • 12.30 Dyskusja

KRĄG ROSYJSKI

 • 15.00 IZA NIEMIROWSKA (MOSKVA), Gatunek mazurka w twórczości Chopina i Czajkowskiego
 • 15.30 ANDREJ BANDURA (MOSKVA), Wpływ muzyki Chopina na kształtowanie stylu Aleksandra Skriabina
 • 16.00 Dyskusja
 • 17.00 PREZENTACJA ALBUMU BARONOWEJ D'EST
  JEAN-JEACQUES EIGELDINGER, ANNA ŁĘGOWSKA-RADOSZ, - HUBERT RUTKOWSKI (FORTEPIAN)

MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI, Rezonans w muzyce - zagadnienia ogólne

DYSKUSJA

 

RADA NAUKOWA:
PROF. IRENA PONIATOWSKA & PROF. JEAN-JACQUES EIGELDINGER

 Sponsorzy

 14.11.2008