MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Program Program

Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna: Integracja dzieła: od miniatury po wielkie formy”

Warszawa, Sala konferencyjna Instytutu Sztuki PAN, 26–28 września 2018

 

26 września (środa)

 

13.45 – Otwarcie konferencji

***

14.00–15.30

Jeffrey Kallberg, Chopin’s Chaise longue [Szezlong Chopina]

Jonathan Kregor, Scaling Liszt’s ‘Hungarian Rhapsodies’

 

15.30–16.00 przerwa kawowa

 

16.00–18.00

William Helmcke, On the Role of the Polonaise Cadence in Establishing the Polonaise Genre: Chopin’s Polonaises as a Case Study [O roli kadencji polonezowej w kształtowaniu gatunku na przykładzie Polonezów Chopina]

Naomi Woo, The Embodiment of Genre [Ucieleśnienie gatunku]

Risa Matsuo, Elementy ukraińsko-polskiej dumki w Chopinowskich balladach

 

27 września (czwartek)

 

10.00–11.00

Judah Matras, ‘Religious Kitsch?’ Sociological Perspectives on Sanctification of Secular Musics [„Kicz religijny?” Uświęcanie muzyki świeckiej z perspektywy socjologicznej]

Hazel Rowland, Against ‘Religious Kitsch’: Mendelssohn’s Piano Trio in C minor, Op. 66 [Przeciw pojęciu „religijnego kiczu”: Trio fortepianowe c-moll op. 66 Mendelssohna]

 

11.00–11.30 przerwa kawowa

11.30–12.30

Agnieszka Chwiłek, Struktura tonalna finału Sonaty b-moll op. 35. Analiza Schenkerowska

Lauri Suurpää, Mazurka Op. 56, No. 3, as a Large-Scale Miniature [Mazurek op. 56 nr 3 jako miniatura wielkoformatowa]

 

12.30–13.00 przerwa kawowa

13.00–14.00

Tijana Popović Mladjenović, Ivana Petković, The Sonic Perspectives or the Axes of ‘Crystal Landscapes’ in Chopin’s Cycle of Preludes Op. 28 [Perspektywy brzmieniowe, czyli osie „kryształowych pejzaży” w cyklu Preludiów op. 28 Chopina]

Benedict Taylor Texture, Rotational Form, and Motivic Integration in the Adagio e Lento of Mendelssohn’s Quintet, Op. 87 [Faktura, forma rotacyjna i integracja motywiczna w Adagio e Lento z Kwintetu op. 87 Mendelssohna]

 

14.00–15.00 przerwa obiadowa

15.00–16.00

Ferhat Cayli, Turev Berki, Beethoven’s Retransition Pattern in His Early Pianoforte Sonatas [„Wzór” odcinka przetworzenia wprowadzającego repryzę we wczesnych sonatach fortepianowych Beethovena]

Eric Grunstein, Detours and Deviations: Tonal Subversion in Chopin’s Large-Scale Works [Oboczności i odchylenia: tonalna wywrotowość w wielkich formach Chopina]

 

16.00–16.15 przerwa kawowa

16.15–18.00

James Hepokoski, Revisiting Questions of Formal Structure in Chopin’s Nocturnes [O zagadnieniach struktury formalnej nokturnów Chopina raz jeszcze]

Nicholas Marston, 'The Limits of Integration? Beethoven’s String Quintet in C, Op. 29 and Violin Sonata in G, Op. 96’ [„Granice integracji? Kwintet smyczkowy C-dur op. 29 oraz skonata skrzypcowa G-dur op. 96 Beethovena]

  

28 września (piątek)

 

9.30–11.00

Wojciech Nowik, Chopinowskie Preludium cis-moll op.45 – wśród iluzji i konkretów [Chopin’s Prelude in C sharp Minor, Op. 45: amid the Illusion and the Concrete] 

Magdalena Oliferko, Między stylem brillant a wirtuozerią „patetyczną” – Integracja formy muzycznej w twórczości kompozytorów kręgu Chopina [Between Style Brillant and ‘Pathétique’ Virtuosity: The Integration of Musical Form in the Output of Composers from Chopin’s Circle]

Stephan Lewandowski, ‘…something new in form or expression…’ – Unanswered Questions Around Chopin’s Mazurka, Op. 30, No. 2 [„…coś nowego w formie czy wyrazie…” ‒ Wokół Mazurka op. 30 nr 2 – pytania bez odpowiedzi]

 

11.00–11.15 przerwa kawowa

11.15–12.45

Reiko Okabe, Sachiko Takeda, Junichi Tada, Performance Styles of Chopin’s Music by Japanese Musicians during the Meiji period [Style wykonawstwa muzyki Chopina w Japonii okresu Meiji (1868‒1912)]

Kenneth Hamilton, The Architecture of Chopin in Performance

 

12.45–13.15 przerwa kawowa

13.15–14.30

Inja Stanovic, ‘Brilliant but not Difficult’: Amateur Playing of Chopin in Nineteenth-Century Britain [„Błyskotliwe, acz nietrudne”: amatorskie wykonania Chopina w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii]

Alexander Stefaniak, Composing the Priestess’s Performances: Clara Schumann’s Concerto Customizations [Jak powstawały wykonania kapłanki: o personalizacji koncertów Clary Schumann]