MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Konferencja 2006 Konferencja 2006

Warszawa, 30 listopada - 2 grudnia 2006

W dniach 30 listopada - 2 grudnia bieżącego roku w Warszawie ("Dziekanka", Sala im. Józefa Elsnera, Krakowskie Przedmieście 58/60) odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Chopinologiczna organizowana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, pod tytułem Chopin w Paryżu: Lata trzydzieste. Głównym tematem konferencji były zagadnienia związane z pierwszą dekadą pobytu Chopina w Paryżu, rozpatrywane z różnych perspektyw: kontekstu kulturowego, w tym życia koncertowego i operowego, idei artystycznych zachowanych w publikacjach, kontekstu wirtuozowskiej pianistyki oraz postaw i preferencji kompozytorskich.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Komitet Naukowy Konferencji:
prof. Jim Samson i dr hab. Zofia Chechlińska

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Wydawniczych:
Grzegorz Michalski

Organizacja Konferencji:
Artur Szklener, Anna Iwanicka-Nijakowska, Marita Albán Juárez

Referaty z sesji dyskusyjnej "Przemiany w twórczości Chopina lat 30-tych" (2 grudnia, g. 14:15)

Prof. Mieczysław Tomaszewski

Prof. Jeffrey Kallberg

Prof. Tomi Mäkelä

Prof. David Rowland

 

 

Program konferencji:

 

30 listopada, czwartek
13:00 Otwarcie konferencji

Chopin a inni kompozytorzy

 • 13:30 Dr Jacqueline Waeber (Trinity College, Dublin) - referat został odwołany. Od ćwiczeń Bacha do etiud Chopina. Od mechanizmu do poetyki?
 • 14:15 Daniel Gallagher (University of Oxford) Pomiędzy Paryżem a Lipskiem. Chopin w muzyce Clary Schumann
 • 15:00 Dr Haiganus Preda-Schimek (Wien) Hexameron. Sześć postaci społecznych konwencji i twórczej indywidualności w twórczości fortepianowej lat 30-tych XIX wieku 

Chopin i jego uczniowie

 • 16:15 Dr Ingrid Loe Dalaker (Trondheim) Chopin tłumaczony. Mazurki Tellefsena
 • 16:45 Prof. Jan Ekier (Warszawa) Adolf Gutmann, drugi „wielki” kopista dzieł Chopina
 • 17:15 Prof. Jean-Jacques Eigeldinger (University of Geneva) Nowe spostrzeżenia dotyczące egzemplarzy Dubois-O’Meary 

1 grudnia, piątek
Mazurki w perspektywie etnomuzykologicznej i wykonawczej

 • 09:30 Prof. Piotr Dahlig (Uniwersytet Warszawski) O próbach odczytywania Mazurków Chopina z perspektywy etnomuzykologii
 • 10:15 Prof. Nicholas Cook (Royal Holloway University of London) Analiza wykonawcza a mazurki Chopina

Zagadnienia analityczne

 • 11:30 Judith Petty (Yale University) Rejestr, struktura głęboka i brzmienie fortepianu w dziełach Chopina z lat 30-tych XIX wieku
 • 12:15 Prof. Wai-Ling Cheong (The Chinese University of Hong Kong) Gra dwóch tonacji w drugiej Balladzie Chopina
 • 14:15 Kaori Katayama Noland (University of Oregon) Grundgestalt i przejawy oktatonizmu w Balladzie g-moll op. 23 Chopina
 • 15:00 Dr Alison Hood (National University of Ireland, Maynooth) Ukryta repetycja tonalna i rytmiczna w Preludium op. 28 nr 14
 • 16:15 Dr Annie Yih (University of California at Santa Barbara) Łącząc analizę i wykonanie. Praktyczne zagadnienia doskonalenia efektywnej metody
 • 17:00 General Discussion
 • 18:00„mULTIMATE CHOPIN” - prezentacja nowego projektu Fundacji Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina
  Paweł Kamiński - prowadzenie

2 grudnia, sobota
Estetyka i kultura muzyczna Paryża lat 30-tych

 • 09:30 Prof. Katharine Ellis (Royal Holloway University of London) Romantyzm paryski lat 30-tych XIX wieku. Przewodnik Bluffera
 • 10:15 Dr David Kasunic (Princeton University) Chopin a kultura wizualna i gatunki muzyczne w Paryżu w latach 30-tych XIX wieku
 • 11:30 Dr hab. Krzysztof Rottermund (Uniwersytet Szczeciński) Chopin i Hesse – nowe fakty artystycznej znajomości
 • 12:15 Prof. Jolanta T. Pękacz (Canada Research Chair in European Studies) KEYNOTE ADDRESS Chopin i dyskurs na temat salonów

Przemiany w twórczości Chopina lat 30-tych

 • 14:15 Prof. Mieczysław Tomaszewski (Akademia Muzyczna, Kraków) Droga Chopina ku własnej pełni. Przełomy i metamorfozy lat trzydziestych: 1829-1840
 • 15:00 Prof. Jeffrey Kallberg (University of Pennsylvania)  Muzyka i biografia. Znaczenie nowego źródła
 • 16:15 Prof. Tomi Mäkelä (Universität Magdeburg) Katechizm czy transcendencja? Rozważania nad Etiudami op. 10 i op. 25
 • 17:00 Prof. David Rowland (The Open University) Wczesny styl pianistyczny Chopina. Ramy, notacja i faktura
 • 18:00 General Discussion

Fotoreportaż:  Agata Cholewińska