MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Konferencja 2018 Konferencja 2018

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA CHOPINOLOGICZNA 2018: „INTEGRACJA DZIEŁA: OD MINIATURY PO WIELKIE FORMY"

Celem konferencji jest zbadanie sposobów integracji dzieł muzyki instrumentalnej w I połowie XIX wieku. Analiza metod i czynników scalających dzieło muzyczne wczesnego romantyzmu, od miniatur aż po wielkie formy, jest istotnym sposobem rozpoznawania warsztatu kompozytorskiego, a za tym - definiowania stylów indywidualnych twórców i stylu epoki.

 

PROPONOWANE ZAKRESY TEMATYCZNE NA ROK 2018

I. Gatunki muzyczne

 1. Gatunek jako sposób kształtowania materiału dźwiękowego;
 2. Gatunek jako sposób komunikacji społecznej - relacja między publicznością a artystą, wpływ recepcji na decyzje dotyczące gatunku, formy i kształtowania elementów muzycznych;
 3. Zacieranie granic między gatunkami - tradycyjne lub nowoczesne środki kompozytorskie:
 • elementy popularne w gatunkach postklasycznych;
 • wpływ form tanecznych na gatunki nietaneczne;
 • łączenie cech różnych gatunków w formach cyklicznych i niecyklicznych;
 • romantycy i ich poprzednicy - różnice wśród twórców romantyzmu.

II. Forma i struktura

 1. Wpływ miniatury na kształtowanie formy muzycznej: forma sonatowa, wielkie formy oraz formy cykliczne;
 2. dzieło muzyczne jako opus. Metody integracji;
 3. Strukturalizacja dzieła muzycznego:
 • symetria versus linearyzm w myśleniu o strukturze muzycznej;
 • użycie tradycyjnych lub nowoczesnych form w gatunkach muzycznych;
 • budowanie napięcia i punktów kulminacyjnych w dziele muzycznym.

III. Kultura i komunikacja

Aspekty pedagogiczne i ich wpływ na kreatywność podejścia kompozytorów:

 • jak metody nauczania oddziałują na proces kompozytorski (np. Chopin i Mendelssohn versus Berlioz i Liszt), jak kształcenie muzyczne wpływa na materiał muzyczny;
 • ewolucja pedagogiki w XIX-wiecznej Europie - od indywidualnych relacji do zajęć w konserwatorium. 

IV. Elementy recepcji

Tradycje analityczne - porównanie metod analitycznych (zakończone dyskusją panelową).

 

TERMINY

Konferencja planowana jest 26-28 września 2018. Prosimy o nadsyłanie proponowanych tytułów wystąpień oraz abstraktów do 31 stycznia 2018 na adres conference@nifc.pl.

Nadesłane abstrakty, o objętości do 1800 znaków, powinny zawierać: stawianą hipotezę, informację o metodzie, o materiale, jaki zostanie poddany analizie przez referenta, oraz wynikłe z badania wnioski.

Komitet naukowy wybierze referaty nie później niż w kwietniu 2018 r.

Zaproszeni do udziału w konferencji uczestnicy zobowiązani będą do przesłania pełnych tekstów swoich wystąpień do 1 sierpnia 2018; treść wystąpień zostanie udostępniona wyłącznie wszystkim pozostałym uczestnikom konferencji przed jej rozpoczęciem.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, ul. Długa 26, Warszawa

 

JĘZYK KONFERENCJI

Obrady konferencji odbywać się będą w językach angielskim i polskim.

 

KOSZTY KONFERENCJI

Organizator pobiera opłatę konferencyjną w wysokości: 50 euro [200 zł], którą należy wpłacić na konto Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (39 1130 1017 0020 1462 3620 0002 BIC/SWIFT: GOSKPLPW) w okresie między 31 marca 2018 a 30 sierpnia 2018 r. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas konferencji, jednak nie zwraca kosztów podróży.

 

KSIĄŻKA POKONFERENCYJNA

Materiały zgodnie z wyborem organizatorów będą opublikowane. Uczestnicy konferencji zostaną poproszeni o podpisanie zgody na publikację swoich artykułów. Zgłoszone i przedstawione artykuły mogą zostać zredagowane i  zaktualizowane do potrzeb publikacji.

 

KOMITET NAUKOWY

prof. Jim Samson, Royal Holloway, University of London

prof. Zofia Chechlińska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

dr Artur Szklener, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

 

KONTAKT
Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Ewy Boguli: ebogula@nifc.pl.