MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Konferencja 2016 Konferencja 2016

Liryka i element wokalny w muzyce instrumentalnej XIX wieku (16-18 września 2016)

Wpływ technik wokalnych na muzykę instrumentalną XIX stulecia jest twierdzeniem szeroko zaakceptowanym i podkreślanym. W omówieniach problematyki akcentuje się m.in. podobieństwa w kształtowaniu linii melodycznej, przejmowanie kategorii artykulacyjnych (portamento) czy po prostu pokrewieństwa tematyczne pomiędzy konkretnymi utworami.

Zarówno „wokalność", „śpiewność", jak i „liryzm" (wskazujący na charakter romantycznych kompozycji, niejednokrotnie silnie subiektywnych i skupionych na ekspresji wewnętrznych przeżyć - zgodnie z właściwościami liryki jako rodzaju literackiego) stają się często w stosunku do XIX-wiecznej muzyki określeniami obiegowymi, przy czym nierzadko - czysto opisowymi i nieodnoszącymi się do żadnych faktycznych cech dzieła.

Wydaje się jednak, że wszystkie te kategorie mają w muzyce instrumentalnej znaczenie rzeczywiste, w wieku XIX zaś urastają do rangi elementów dzieła, determinujących formę.

Celem konferencji jest zbadanie, czy i w jakim stopniu liryka i element wokalny w muzyce instrumentalnej XIX wieku funkcjonują jako czynniki formotwórcze.

 

PROPONOWANE ZAKRESY TEMATYCZNE NA ROK 2016:

  Źródła liryki instrumentalnej – wpływ muzyki wokalnej w jej różnych odmianach (pieśń powszechna, ludowa, opera i pokrewne jej gatunki sceniczne) na muzykę instrumentalną

 • Opracowania muzyki wokalnej (cytat, wariacja, parafraza, reminiscencje)
 • Liryka wokalna epoki a gatunki muzyki instrumentalnej
 • Liryka wokalna a struktura muzyki instrumentalnej
 • Liryka wokalna i instrumentalna w perspektywie społecznej (praktyki wykonawcze, znaczenie liryki w różnych ośrodkach, muzykowanie domowe)

 

PRELEGENCI:

 • KRZYSZTOF BILICA: Melos polski nad Dunajem
 • MEGHAN CHAMBERLAIN: Operatic Homoeroticism in Chopin's "Nocturne in F major"
 • AGNIESZKA CHWIŁEK: „Der Melodie schenke ich jetzt grosse Sorgfalt". Ewolucja melodyki utworów I dekady twórczości Schumanna
 • JEREMY COLEMAN: Melodic Flowers and the Mode of Production
 • SILVIA DEL ZOPPO: Italian echoes in Chopin's piano music
 • CHARRIS EFTHIMIOU: On the instrumentation of the lyric theme of Gretchen of F. Liszt´s "Faust symphony"
 • JEREMIUSZ GLENSK: Nieznane aranżacje Antoniego Radziwiłła i Fryderyka Chopina z 1830 r.
 • ZBIGNIEW GRANAT: Chopin's Tones, Schubert's Words: The Secret Program of the A Minor Prelude
 • KENNETH HAMILTON: Vocality and Structural Generation in Chopin, Liszt and Alkan
 • STEPHAN LEWANDOWSKI: Fantasies or Caprices. Adolph Bernhard Marx' influence on the instrumental style of Felix Mendelssohn Bartholdy  
 • NIKITA MAMEDOV: Chopin's Études: An Analytical Look into Lyricism and Musical Characterization
 • WOJCIECH MARCHWICA: „Pieśnie z komedioopery Siedem razy jeden" L. Dmuszewskiego i J. Elsnera jako wzorcowy przykład popularyzacji komediooper w pierwszej połowie XIX wieku
 • RISA MATSUO: Wpływ poezji polskiej na formę ballad Chopina
 • BRUNO MOYSAN: Liszt et Chopin à l'Opéra et aux Italiens. Qu'en est-il du théâtre?
 • WOJCIECH NOWIK: Chopinowska „Eroica" - Nokturn c-moll op.48 nr 1
 • MAGDALENA OLIFERKO: Hexameron - instrumentalny śpiew di bravura czyli muzyczne studium psychologii postaci
 • MICHAEL PECAK: "dire un morceau du musique": The Language Behind Chopin's Music
 • IRENA PONIATOWSKA: „Śpiewaj, gdy grasz"
 • DAVID ROWLAND: Piano sonority and melody c.1800-1835
 • KRISTEN STRANDBERG: The "Singing" Violinist as Artistic Genius in Nineteenth-Century France
 • LAURI SUURPӒӒ: From Quiet Lament to Raging Frustration: Vocal Topics in Chopin's Nocturne, Op. 48, No. 1
 • MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI: Narodziny melodyki instrumentalnej z ducha pieśni

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • dr hab. Zofia Chechlińska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • prof. dr hab. Irena Poniatowska, Instytut Muzykologii - Uniwersytet Warszawski
 • dr Artur Szklener, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski, Akademia Muzyczna w Krakowie

 

TERMINY

Konferencja odbędzie się w dn. 16-18 września 2016 roku.

Prosimy o nadsyłanie proponowanych tytułów wystąpień do dnia 30 kwietnia 2016.

Nadesłane abstrakty, o objętości do 1800 znaków, powinny zawierać: stawianą hipotezę, informację o metodzie, o materiale, jaki zostanie poddany analizie przez referenta, oraz wynikłe z badania wnioski. Pełny program konferencji zostanie przez organizatorów przedstawiony nie później niż 31 maja 2016 roku.

Zaproszeni do udziału w konferencji uczestnicy zobowiązani będą do przesłania pełnych tekstów swoich wystąpień do dnia 1 sierpnia 2016 roku.

 

KOSZTY KONFERENCJI

Organizator pobiera opłatę konferencyjną w wysokości: 50 euro [200 PLN], którą należy wpłacić na konto Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w okresie między 31 maja 2016 r. a 30 sierpnia 2016 r. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas konferencji, jednak nie zwraca kosztów podróży.

 

JĘZYK KONFERENCJI

Obrady konferencji odbywać się będą w językach angielskim i polskim.

 

CALL FOR PAPERS

 

PYTANIA

Pytania prosimy przesyłać pod adresem ebogula@nifc.pl.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
ul. Henryka Sienkiewicza 4
96-325 Radziejowice