MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Konferencja 2001 Konferencja 2001

Warszawa, 30 listopada - 1 grudnia 2001

Główną ideą konferencji była próba odpowiedzi – na przykładzie muzyki Chopina - na pytanie o źródła powszechnej zrozumiałości muzyki, łatwość przekraczania barier kulturowych, typ więzi i zakres porozumienia osiąganego przy pomocy muzyki, różnice w jej pojmowaniu wreszcie użyteczność muzyki w tworzeniu poczucia jedności ludzi w XXI wieku.

Obrady toczyły się w trzech grupach tematycznych:

1. Muzyka Chopina – narodowość i uniwersalizm

Problemem najważniejszym, wobec którego stanęła Polska, jest miejsce, jakie zajmie kraj w integrującej się Europie. Muzyka Chopina może być traktowana jako ucieleśnienie tradycji narodowej, podniesionej do rangi dobra wspólnego kulturalnej społeczności całego cywilizowanego świata. Na czym polega sekret tego awansu, czy odrębność tradycji lokalnej, regionalnej, narodowej jest barierą, którą trzeba pokonywać, czy też może stać się atutem (w jakich okolicznościach, pod jakimi warunkami).

Wystąpienia:

  1. Wykład wprowadzający - prof. dr Jacek Woźniakowski - Język sztuki i język mówiony: regionalizm i uniwersalizm
  2. Prof. dr Mieczysław Tomaszewski - Chopin w kręgu wartości
  3. Prof. dr Zofia Chechlińska - Wydania dzieł Chopina jako źródło i świadectwo przemian w koncepcji wykonawczej dzieła kompozytora
  4. Paweł Kamiński - Wydanie Narodowe dzieł Fryderyka Chopina jako przykład urtekstu ukierunkowanego na wykonawcę
  5. Krzysztof Grabowski - Tekst Chopina w nowej edycji źródłowej Petersa

2. Wspólny język – nowe metody powszechnej edukacji muzycznej z wykorzystaniem muzyki Chopina

Dyskusja okrągłego stołu z udziałem prof. prof. Andrzeja Rakowskiego, Wojciecha Jankowskiego, Marii Przychodzińskiej oraz Kacpra Miklaszewskiego, dr Barbary Smolenskiej-Zielinskiej, dr Mirosława Grusiewicza, dr Elżbiety Szubertowej.

3. Muzyka Chopina – recepcja i oddziaływania

Nierównomierność rozwoju ekonomicznego świata ma także swoje odbicie w zróżnicowaniu kulturowym. Jednocześnie obserwujemy gwałtowny proces przenikania i ujednolicania kultury masowej, analogiczny do procesu globalizacji światowej ekonomii. Czy zatem globalizacja oznacza dla kultury jedynie uproszczenie, spłycenie, wulgaryzację przenoszonych treści, czy kultura wysoka skazana jest na marginalizację?

Sztuka jest od początku swego istnienia polem ekspresji indywidualności, sztuka wysoka jeszcze do niedawna wyznaczała sferę społecznego awansu. Dziś ideałem w skali masowej staje się jednolitość, przeciętność, bezrefleksyjne naśladownictwo. Sukces mierzony jest wynikiem finansowym lub skalą popularności, w całkowitym oderwaniu od wartości indywidualnej, doskonałości i pełni osoby ludzkiej. Czy jest to proces nieuchronny, czy sztuka wysoka – wciąż znajdująca wielu odbiorców – stanie się terenem doskonalenia indywidualności, pogłębienia refleksji, globalnego porozumienia. Czy przyszłością dla muzyki Chopina jest rola akompaniamentu dla aerobiku? Jakie jest obecnie zainteresowanie muzyką Chopina, czy ma stałe miejsce w repertuarach koncertowych, czy zapotrzebowanie na nią zmienia się? Jakie są przyczyny zainteresowania Chopinem z perspektywy przedstawicieli różnych kultur? Jak intensywne i owocne są badania nad muzyka i biografią Chopina?

Wystąpienia:

  1. Prof. dr Irena Poniatowska – Historyczne przemiany recepcji muzyki Fryderyka Chopina
  2. Prof. dr Jacek Kurczewski – Społeczne aspekty odbioru muzyki Chopina
  3. Dyskusja okrągłego stołu: „Warszawa – miasto Chopina dziś” z udziałem przedstawicieli towarzystw chopinowskich z różnych rejonów świata: Japonia, Tunezja, Brazylia, Francja, Niemcy, Austria, USA i in.

 Konferencji towarzyszył koncert w wykonaniu dwojga młodych pianistów, pochodzącej z Pekinu  14-letniej Wang Yuija oraz dwa lata starszego niemieckiego artysty - Martina Helmchena. W programie sobotniego koncertu, który odbył się w Sali Balowej na Zamku Królewskim, znalazły się kompozycje Domenico Scarlattiego, Claude’a Debussy’ego, Sergiusza Rachmaninowa, Franza Liszta i Fryderyka Chopina.


Galeria fotografii »
 
mini mini
mini mini
mini mini
mini mini
mini mini