MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Konferencja 2003 Konferencja 2003

Warszawa, 5-6 grudnia 2003

NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA jest organizatorem cyklu corocznych grudniowych chopinowskich konferencji naukowych. W dniach 5-6 grudnia 2003 na Zamku Królewskim w Warszawie odbywała się trzecia konferencja cyklu pod tytułem Twórczość Fryderyka Chopina w perspektywie koncepcji analitycznych.
TEMATYKA KONFERENCJI skupiła się wokół problematyki metodologicznej, co zostało przedstawione w dwóch różnych ujęciach: historycznym i analitycznym. Podstawowe zagadnienia dyskutowane w czasie całej konferencji dotyczyły założeń poszczególnych metod lub ich grup, możliwości i ograniczeń poszczególnych metod oraz ich znaczenia w procesie poznawania dzieła Chopina i innych kompozycji XIX-wiecznych. Konferencja stała się również forum dla dyskusji na temat możliwych interakcji pomiędzy poszczególnymi metodami, potrzeby ich modyfikacji, wreszcie możliwości wytyczenia przedmiotu dalszych badań chopinologicznych z zastosowaniem określonej metodologii.
Sesję otworzył referat prof. Jima Samsona The Challenge to Analysis. Dalsze wystąpienia zostały podzielone na trzy tematyczne części:

Dzieje interpretacji muzyki Chopina

Celem tej części była dyskusja nad metodologią chopinowską w ujęciu historyczno-filozoficznym, dyskusja na temat założeń i tła określonych nurtów metodologicznych.
Wystąpienia:

 • prof. Wojciech Nowik, Chopin’s Work in the context of early 19th-century theories
 • prof. Irena Poniatowska, L’analyse metaphorique des oeuvres de Chopin dans le livre de Liszt
 • dr Joachim Draheim, Frederic Chopin im Urteil von Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Heinrich Heine

Dzieło Chopina w ujęciu różnych systemów analitycznych

Celem tej części było przedstawienie obecnie używanych narzędzi analitycznych oraz dyskusja na temat ich rozwijania, przekształcania i uzupełniania. Odbyła się prezentacja poszczególnych metod koegzystujących w chopinologii, egzemplifikowana przykładami z twórczości Chopina.
Wystąpienia:

 • prof. Bertil Wikman, Music Analyses, Interpretation and the Music Work of Chopin
 • prof. Mieczysław Tomaszewski, La musique de Chopin dans le contexte de "l’analyse integrale"
 • prof. Andrzej Tuchowski, Chopin’s Work in the light of post-schenkerian methods
 • prof. Claudia Colombati, La perspettiva esthetico filosofica come metodologia di analisi dell opera di F. Chopin
 • Anna Koszewska, Category of value as a basis of understanding music by Chopin

Analiza chopinowska w praktyce

Trzecia część obrad poświęcona została prezentacji konkretnych zastosowań poszczególnych metod analizy utworów Fryderyka Chopina: od schenkerowskiej i post-schenkerowskiej po metodę wykorzystującą komputer jako narzędzie poznania dzieła.
Wystąpienia:

 • prof. John Rink, Analyzing Rhythmic Shape in Chopin’s E major Etude
 • prof. Harald Krebs, Metric and Hypermetric Disturbances in the Ballade in A flat, op. 47
 • prof. Bengt Edlund, Chopin’s A-major Prelude. A Resistant Piece
 • Artur Szklener, Melodics of Chopin’s Nocturnes. A multi-layer issue
 • dr Iwona Lindstedt, Remarks on the Computer-Assisted Analysis of the Finale movement of Chopin’s Piano Sonata in B flat minor op. 35.

Perspektywy chopinologii analitycznej - dyskusja okrągłego stołu

 

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Ministra Kultury oraz przy finansowym wsparciu Ministerswa Kultury.