AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back
Antologia Mazurka Dąbrowskiego

Antologia Mazurka Dąbrowskiego Antologia Mazurka Dąbrowskiego

Lata 2018 i 2019 tworzą wyjątkowy kontekst dla projektów artystycznych: jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości i 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki są najbardziej naturalnym i oczywistym impulsem do zajęcia się twórczością, która dzięki szczególnemu aspektowi polskości i specyficz-nemu rysowi narodowemu usytuowana jest w bardzo ważnym miejscu naszego dziedzictwa kulturowego. To okazja do od-krywania na nowo urody dzieł doskonale znanych i dostrzega-nia wielkiej wartości tych, które dotąd mniej miały szczęścia. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w ciągu dwóch lat zrealizował już i ma w planach wiele wydawnictw fonograficz-nych, skoncentrowanych zarówno na twórczości Stanisława Moniuszki, jak i wpisujących się w ramy obchodów jubileuszu niepodległościowego. Jednym z najważniejszych projektów jest seria układająca się w swoistą małą antologię Mazurka Dąbrowskiego.

Hymn Polski w znaczący sposób zaistniał w europejskiej literaturze muzycznej: cytowany, opracowywany, inspirował najwybitniejszych twórców, którzy sięgali po frazę Mazurka Dąbrowskiego w dziełach będących wyrazem solidarności z Polakami i wsparcia dla tych, którzy walczyli o zachowanie polskości i odrodzenie państwa polskiego. Cykl siedmiu płyt to nagrania zrealizowane na Festiwalu „Chopin i jego Europa”, na żywo oraz studyjnie; to interpretacje wybitnych solistów, dyrygentów i znakomitych zespołów – symfonicznych i kameralnych.

Liszt i Noskowski
Płyta, skomponowana z dwóch koncertów w ramach Festiwalu „Chopin i jego Europa”, zawiera interludium orkiestrowe Salve Polonia z oratorium Święty Stanisław Franciszka Liszta oraz „Z życia narodu” – Obrazy fantazyjne na tle Preludium A-dur Fryderyka Chopina Zygmunta Noskowskiego.

Liszta zainspirowała wizyta na Wawelu, a głównymi motywami Salve Polonia stały się melodie Jeszcze Polska nie zginęła i Boże, coś Polskę. Noskowski zaś, sięgając po utwór ikoniczny w skali literatury światowej, składa hołd nie tylko samemu Chopinowi, ale kulturze polskiej w ogóle. Orkiestrę Sinfonia Varsovia poprowadzili Jacek Kaspszyk i Grzegorz Nowak.

Hymny Europy
Nagranie bardzo szczególnego koncertu Festiwalu: hymn Polski wybrzmiewający w różnych formach – od harmonizacji dokonanej przez Fryderyka Chopina po uwerturę opery Der Pole und sein Kind Alberta Lortzinga, w kontekście innych hymnów i pieśni narodowych, w tym wariacji na temat God, Save the King Johanna Christiana Bacha i na temat Rule Britania autorstwa Ferdynan-da Riesa. Pełne wdzięku i muzycznej swobody interpretacje Tobiasa Kocha (grającego na Erardzie z 1838 roku) oraz Concerto Köln pod dyrekcję Gianluki Capuano.

Tansman i Rathaus
Dzieła dwóch polskich kompozytorów pochodzenia żydowskiego, niemal równieśników, którym udało się uniknąć tragicznego losu w czasie II wojny światowej. Żyjąc i tworząc daleko poza granicami kraju, niezwykle silnie wpisywali w swoją muzykę idiom polskości, do końca demonstrując więź ze swoją pierwszą ojczyzną.

W Rapsodii polskiej, dedykowanej obrońcom Warszawy, Aleksander Tansman cytuje wprost Mazurka Dąbrowskiego, który wybrzmiewa tu szczególnie mocno. Koncert fortepianowy Karola Rathausa to dramatyczna reakcja na wybuch wojny. Znakomita kreacja izraelskiej pianistki Yaary Tal i Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka.

Wagner, Elgar, Paderewski
Trzy utwory dedykowane Polsce i narodowi polskiemu: dwie Polonie – Wagnera i Elgara – oraz Fantazja polska Paderewskiego. Pełni podziwu dla niepodle-głościowych zrywów Polaków Wagner i Elgar stworzyli dzieła przywołujące wprost nie tylko Mazurka Dąbrowskiego, ale szerzej – polską literaturę mu-zyczną. Royal Philharmonic Orchestra dyryguje Grzegorz Nowak. Trzecim elementem albumu jest jeden z najpopularniejszych i najczęściej wykonywanych utworów Ignacego Jana Paderewskiego – tym razem w interpretacji laureata Konkursu Chopinowskiego i zwycięzcy konkursu w Genewie Dmitry Shishkina i Rosyjskiej Orkiestry Narodowej pod batutą Mikhaila Pletneva.

Karłowicz — Koncert skrzypcowy i „Odrodzenie”
Koncert skrzypcowy należy do najpiękniejszych utworów z orkiestrą w całej literaturze muzycznej. Elena Baeva i Royal Philharmonic Orchestra udowadniają nam swą grą wyjątkową wartość dzieła. Wraz z Koncertem na płycie znalazła się wybitna interpretacja Symfonii „Odrodzenie” pod batutą Grzegorza Nowaka. Nagrania z dwóch wyjątkowych wieczorów w ramach Festiwalu „Chopin i jego Europa”.

Mozart — Symfonia g-moll KV 550 i Dobrzyński — Kwintet F-dur
Jedyna w tym cyklu płyta nagrana studyjnie. Paweł Wakarecy, Łukasz Długosz, Jakub Jakowicz, Anna Maria Staśkiewicz, Katarzyna Budnik, Andrzej Bauer i Marcin Zdunik prezentują kameralistykę na najwyższym poziomie: Mozartowskie arcydzieło w transkrypcji Johanna Nepomuka Hummla oraz mało znany Kwintet smyczkowy F-dur Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, z wariacjami na temat Mazurka Dąbrowskiego.

Paderewski - Symfonia h-moll op. 24 Polonia
Wybitna interpretacja Royal Philharmonic Orchestra pod batutą Grzegorza Nowaka jednego z najważniejszych dzieł w dorobku Ignacego Jana Paderewskiego Symfonii h-moll op. 24 – Polonii, w którą wpisane jest całe oddanie, zaangażowanie i pasja kompozytora do działań na rzecz odrodzenia państwa polskiego.

Chopin i Kurpiński
Premierowe nagranie brzmienia kopii warszawskiego fortepianu Fryderyka Chopina: Buchholtza z ok. 1825 roku. Album zarejestrowano w styczniu 2018 roku w Sali Koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i wydano na uroczystą prezentację kopii instrumentu 17 marca 2018 r. Płyta stanowi jednocześnie pierwsze nagranie młodego polskiego pianisty Krzysztofa Książka na instrumencie historycznym. To unikatowe wydawnictwo w wysoko cenionej przez krytyków serii The Real Chopin, daje szansę spotkania z wyjątkowym brzmieniem instrumentu, jakie prawdopodobnie słyszał komponujący i koncertujący kompozytor.

Zapraszamy do Sklepu NIFC

26 lutego 2019