EDUKACJA EDUKACJA

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

19 i 20 listopada 2015 roku odbędzie się V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie przeznaczony dla młodzieży do lat 17, uczniów szkół powszechnych. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz ukazanie znaczenia jego twórczości dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs ma zachęcić nauczycieli szkół powszechnych do włączenia w proces nauczania treści związanych z Fryderykiem Chopinem oraz uaktywnić środowiska szkolne w zakresie edukacji muzycznej i obalić powszechne mity związane z osobą kompozytora. Ma on także służyć upowszechnieniu wizerunku Chopina jako człowieka utalentowanego również w wielu różnych pozamuzycznych aspektach, tj. Fryderyk jako komik, grafik, literat, redaktor, lingwista.

Konkurs podzielony będzie na dwie kategorie wiekowe:

  • 19 listopada - I kat. do 12 roku życia (rok ur. 2003)
  • 20 listopada - II kat. 13-17 lat (lata ur. 2002-1997)

Termin zgłoszeń upływa 20 października 2015.