EDUKACJA EDUKACJA

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie - Informacje ogólne IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie - Informacje ogólne

13 i 14 listopada 2014 roku odbędzie się IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie przeznaczony dla młodzieży do lat 17, uczniów szkół powszechnych. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz ukazanie znaczenia jego twórczości dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs ma zachęcić nauczycieli szkół powszechnych do włączenia w proces nauczania treści związanych z Fryderykiem Chopinem oraz uaktywnić środowiska szkolne w zakresie edukacji muzycznej i obalić powszechne mity związane z osobą kompozytora. Ma on także służyć upowszechnieniu wizerunku Chopina jako człowieka utalentowanego również w wielu różnych pozamuzycznych aspektach, tj. Fryderyk jako komik, grafik, literat, redaktor, lingwista.

Konkurs podzielony będzie na dwie kategorie wiekowe:

  • 13 listopada - I kat. do 12 roku życia (rok ur. 2002)
  • 14 listopada - II kat. 13-17 lat (lata ur. 2001-1996)

Konkurs będzie się składać z 3 etapów: I etap - test pisemny; II etap - prezentacja wcześniej przygotowanego tematu (czas prezentacji do 7 minut) i losowanie pytań; III etap (finał) - losowanie pytań.

Tematy do prezentacji (II etap):

Tematy do prezentacji - Konkurs wiedzy o Chopinie

1.      Rodzina i pochodzenie Fryderyka Chopina
2.      Podróże po Polsce Fryderyka Chopina
3.      Podróże po Europie Fryderyka Chopina
4.      Fryderyk Chopin jako wykonawca
5.      Koncerty warszawskie Fryderyka Chopina
6.      Koncerty paryskie Fryderyka Chopina
7.      Fryderyk Chopin i paryscy pianiści
8.      Przyjaźnie Chopina.
9.      Warszawskie środowisko intelektualne i artystyczne w życiu Fryderyka Chopina
10.  Kontakty Fryderyka Chopina z polską emigracją w Paryżu
11.  Rok 1830 w życiu Chopina
12.  Rok 1848 w życiu Chopina
13.  Gatunki muzyczne w twórczości Fryderyka Chopina
14.  Twórczość mazurkowa i polonezowa Fryderyka Chopina
15.  Ballady, scherza i preludia w twórczości Fryderyka Chopina
16.  Formy cykliczne w twórczości Fryderyka Chopina
17.  Nokturny w twórczości Fryderyka Chopina
18.  Pieśni Fryderyka Chopina
19.  Stylizacja w twórczości Fryderyka Chopina
20.  Twórczość Chopina w Nohant
21.  Instrumenty Chopina - ulubione, utracone, zachowane
22.  Uczniowie Fryderyka Chopina
23.  Chopin, Berlioz, Liszt, Schumann - osobowości romantyzmu
24.  Korespondencja Fryderyka Chopina
25.  Polscy laureaci konkursów Chopinowskich i ich sztuka wykonawcza