MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC III Międzynarodowy Kongres Chopinologiczny

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

organizuje w dniach

25 lutego - 1 marca 2010

w 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina

III Międzynarodowy Kongres

Chopin 1810-2010

Idee - Interpretacje - Oddziaływania

Dawny Budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

Organizator:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Współorganizator:
Uniwersytet Warszawski

Polska Akademia Chopinowska


Program do pobrania w pliku pdf

 

Upłynęło niemal 200 lat od urodzin Fryderyka Chopina w 1810 roku. Dla uczczenia tej rocznicy oraz by podkreślić znaczenie Chopina i jego muzyki na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie organizuje obchody rocznicowe pod hasłem „Chopin 2010", podczas których odbywać się będą koncerty, konkursy i festiwale, a także III Międzynarodowy Kongres poświęcony kompozytorowi i jego dziełu.

Pierwszy Międzynarodowy Kongres odbył się w Warszawie w 1960 roku pod egidą Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Drugi Kongres, zorganizowany w 1999 roku przez stowarzyszenie „Polska Akademia Chopinowska", odbył się pod hasłem: „Chopin i jego świat w kontekście kultury".

III Międzynarodowy Kongres obejmować będzie szerokie spectrum tematyczne, zagadnienia koncentrować się mają jednak przede wszystkim wokół idei jakie stały się inspiracją dzieł Chopina, interpretacji tych dzieł, a także ich oddziaływania na muzykę innych kompozytorów oraz na inne formy wypowiedzi artystycznych i działalności intelektualnej.

Najistotniejsze obszary tematyczne:

1. Osobowość, dziedzictwo, środowisko Chopina

  • biografia kompozytora
  • historyczne konteksty procesu twórczego Chopina
  • prądy estetyczne epoki i ich wpływ na Chopina

2. Interpretacje muzyki Chopina

  • źródła
  • aspekty metodologiczne
  • historyczne i współczesne tradycje i style wykonawcze
  • analiza dzieła (w szerokim rozumieniu)

3. Promieniowanie sztuki muzycznej Chopina

  • jej rezonans w muzyce innych kompozytorów
  • oddziaływanie na literaturę i sztukę
  • wizerunek Chopina i odbiór jego muzyki w recepcji społecznej - w kategoriach historycznych i socjologicznych.

Podczas Kongresu oprócz oficjalnego programu sesji naukowych, odbędą się koncerty, zostanie także otwarte nowe Muzeum Fryderyka Chopina w Pałacu Ostrogskich.

Zgłoszenia i pytania prosimy nadsyłać na adres: congress@nifc.pl 

Radę Naukową Kongresu tworzą:
prof. prof. Irena Poniatowska, Jean-Jacques Eigeldinger, John Rink (prezydium Rady), Zofia Chechlińska, Maciej Gołąb, Jeffrey Kallberg, Wojciech Nowik, Jim Samson, Zbigniew Skowron, Mieczysław Tomaszewski i dr Artur Szklener.

program-sukcesywny-28.01.pdf